Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Moeilijke leefsituatie houdt remigratie niet tegen

Moeilijke leefsituatie houdt remigratie niet tegen

26/05/2019 08:27 - Merredith Bruce

Moeilijke leefsituatie houdt remigratie niet tegen

 

PARAMARIBO - Er schijnt ondanks de moeilijke leefsituatie in Suriname toch veel belangstelling te zijn bij personen in Nederland, om terug te keren naar hun land van herkomst. Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) krijgt namelijk veel vragen van personen in Nederland die willen terugkeren naar Suriname.

Zo blijkt uit een gesprek met Faridah Azimullah, directeur van het NMI. Samen met de consulenten Purcy Denz en Shyama Manichand maakte Azimullah deel uit van een NMI-delegatie die afgelopen week in Suriname was. Het bezoek was erop gericht om personen die vanuit Nederland zijn geremigreerd van advies te dienen. Dat gebeurde door middel van voorlichtingssessies en spreekuren bij de Nederlandse ambassade. Suriname behoort in Nederland tot één van de top vier remigratielanden.  

In 2018 zijn er 1.200 personen vanuit Nederland naar Suriname geremigreerd. Die maken gebruik van een Nederlandse remigratieuitkering. Azimullah merkt dat het besluit om naar hier te remigreren, veelal te maken heeft met factoren zoals het tropische klimaat en de temperatuur. "Ze voelen zich gelukkiger." De belangstelling om te remigreren komt vooral van personen die tegen de gepensioneerde leeftijd aanlopen of hier een onder- neming willen opzetten. Zo heeft het NMI geconstateerd. Aangenaam verrast Azimullah is "aangenaam verrast" door de belangstelling die getoond is voor de sessies. Het ging om enkele honderden personen, zowel remigranten als andere geïnteresseerden.

De informatie die verschaft werd had onder meer te maken met pensioenen, verzekeringen en sociale zekerheid. Remigranten blijken in de praktijk vaak tegen problemen aan te lopen die ze van tevoren niet hadden voorzien, vooral in het eerste jaar na remigratie. "We gebruiken ons bezoek aan Suriname om de opgekomen vragen te onderzoeken en proberen waar mogelijk direct een oplossing te geven." Het was de eerste keer dat het instituut Suriname aandeed. Afgaand op de belangstelling die is getoond, is een vervolgbezoek niet uitgesloten. Voor vragen kunnen personen ook terecht op de website van het NMI.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina