Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Openbaarmaking gelden SVB

COMMENTAAR: Openbaarmaking gelden SVB

27/05/2019 20:03

COMMENTAAR: Openbaarmaking gelden SVB

 

AL NA DE eerste trainingsdag van de Olympische voetbalselectie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), is aan de geselecteerden meegedeeld dat zij niet meer zullen meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. Eerder hebben sporters, ook buiten de voetbalbond, zware offers gebracht bij de voorbereiding op interlands en toen puntje bij paaltje kwam, reisden zij niet af.

Stokpaardje is het aankloppen bij de overheid en het bedrijfsleven voor financiële ondersteuning. Het is genoegzaam bekend dat de overheid aan de grond zit en de rek eruit is bij het bedrijfsleven. Bestuurders die met gekruiste armen zitten en hopen op forse financiële steun van de overheid en het bedrijfsleven, leven buiten de werkelijkheid. Overheid en bedrijfsleven zijn (moreel) verplicht de sport te zien als een maatschappelijke realiteit en dus steun te geven. De werkelijkheid is echter dat van een kale kikker geen veren kunnen worden geplukt.

De SVB heeft de belangrijke universele stap al gezet naar een profleague. Hoewel kinderziekten zich al in een vroeg stadium laten zien, verdient een volledige en zorgvuldige afronding van het project aandacht. Deze groei naar volwassenheid brengt verplichtingen met zich mee op het gebied van management en marketing. De SVB beschikt voor zover bekend niet over hooggeschoolde managers en marketingdeskundigen om voetbalontwikkelingsprocessen te begeleiden. Daardoor loopt het ontwikkelingsproces van de SVB achter.

Een creatieve geest wacht niet alleen op de overheid en het bedrijfsleven om uit rode cijfers te komen, maar boort andere financieringsbronnen aan. Kijkend naar de exploitatiegraad van bestaande faciliteiten van de bond, wordt geconstateerd dat die beneden peil is. Een restaurant, fitnessfaciliteit en sportwinkel, die doorgaans winstobjecten zijn, voldoen niet aan de verwachting. Het vertrouwen in de bond over de eigen aanpak, zal mogelijk toenemen als goed onderbouwde cijfers openbaar worden gemaakt. Dan kan ook worden getoetst of het goed zit met doelmatige en rechtmatige besteding van Fifa-gelden en de eigen inbreng.

Een Olympische selectie die belofte inhoudt voor de toekomst ondergeschikt maken aan een seniorenselectie, is een groot gebrek aan toekomstvisie over groei, ervaring en structurele ontwikkeling van de jeugd. Verwachtingen van de jeugd over deelname aan de Olympische spelen zijn ernstig verstoord en dat werkt demotiverend. Klachten over de onvoorspelbaarheid van de CFU en de Concacaf zijn vooraf bekend. Suriname heeft geen alternatieven achter de hand gehouden om de onvoorspelbaarheid te pareren.

Door onvoorziene omstandigheden is dit commentaar later verschenen dan u gewend bent.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina