Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Bundeling

COMMENTAAR: Bundeling

28/05/2019 12:00

COMMENTAAR: Bundeling

 

DE POLITIEKE LEIDERS Ronnie Brunswijk en Gregory Rusland hebben een beweging opgericht met als doel een eind te brengen aan de verdeeldheid onder Afro-Surinamers. Dit is niet de eerste keer dat er een poging wordt gewaagd om Afro-Surinamers te verenigen. Wel is het een van de zeldzame keren dat er zoveel aandacht is voor het verenigen van de Afrikan Srananman van het binnenland en het kustgebied.

Toen de Afrikanen naar Suriname kwamen, was het enige onderscheid de gebieden waar ze vandaan kwamen. Het verschil op de plantages bestond uit het soort werk dat de tot slaaf gemaakten hadden; veldslaven en huisslaven bijvoorbeeld.

Het onderscheid kwam pas toen de plantage-eigenaren als de dood waren dat andere slaven zich zouden voegen bij de weggelopen groep. Daarom zorgden zij ervoor dat de achtergeblevenen bang waren voor de weggelopen broeders en ook bloeddorstig op hen jacht maakten. Zwarten waren eigendom van de witten en mochten geen eigen culturele gebruiken hebben en uiten anders dan ten dienste van de meester.

Tegenwoordig is het de mainstream media die maar zelden de successen van het 'donkere continent' laat zien maar wel inzoomt op de armoede en verloedering. En hoewel er door het informatietijdperk scheurtjes komen in dit beeld, willen veel nazaten van de tot slaaf gemaakten niet geassocieerd worden met Afrika, noch willen zij erkennen dat er een gezamenlijk vertrekpunt was, niemand denkt graag terug aan onplezierige omstandigheden.

Meningen mogen verschillen, maar de VN heeft het decennium voor de Afrikanen en de Afrikanen in diaspora ingesteld juist omdat de zwarten mede door de trans-Atlantische slavernij als collectief achtergesteld raken. Het feit dat zelfs de VN erkent dat deze groep hulp nodig heeft om beter gebruik te kunnen maken van de bestaande kansen in de wereld, toont dat deze bundeling relevant is, mits verbetering voor de groep wordt nagestreefd.

Toch is de vraag of de Afrikan Srananman wel behoefte heeft aan een bundeling. Want als de mensen over wie het gaat, het nut niet inzien van deze beweging, is de vraag hoe beide leiders zonder het broodnodige draagvlak de groepen zullen verenigen. Hoe ziet in dat geval de strategie voor bewustwording eruit?

Daarnaast is de kritiek dat deze stap een jaar voor de verkiezingen ingegeven door politici een politieke lading krijgt. En mogelijk weer ter ziele zal zijn zodra de verkiezingsuitslag binnen is. Dat zou ontkracht kunnen worden indien de twee aantonen dat er een duidelijk plan van aanpak is om de bundeling te realiseren. Anders zal het weer het zoveelste geval zijn van karuwiwirifaya, geblust voordat het tot wasdom kon komen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina