Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Onderzoeksjournalistiek antwoord op fake news’

‘Onderzoeksjournalistiek antwoord op fake news’

31/05/2019 02:39 - Ivan Cairo

Voormalig CNN-correspondent en Emmy Award-winnaar Jim Clancy.

Voormalig CNN-correspondent en Emmy Award-winnaar Jim Clancy. Foto: Ivan Cairo  

KINGSTON - Journalisten moeten blijven beuken op overheden en toppers in het bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen over misstanden en andere zaken die de burger moet weten. “Onderzoeksjournalistiek, als het nou in het Caribisch Gebied is of in de Verenigde Staten, is naar mijn mening hét antwoord op het zogenoemdefake news.

Het is nieuws dat gebaseerd is op feiten en interviews met mensen die bereid zijn en de moed hebben om hun nek uit te steken en verhaal te doen van wat ze geloven dat op waarheid berust", zegt voormalig CNN-correspondent en Emmy Award-winnaar Jim Clancy in een interview metde Ware Tijd. Hij constateert dat regeringen of overheidsfunctionarissen steeds vaker trachten nieuwsberichten af te doen alsfake newsin een poging de vrije pers in een kwaad daglicht te stellen en hun verslaggeving te bagatelliseren.

Van belang is daarom, zegt Clancy, dat journalisten op zoek gaan naar data, het bewijsmateriaal om hun verhalen mee te onderbouwen, waardoor het publiek kan beoordelen dat wat wordt gepubliceerd niet uit de duim is gezogen en niet de mening is van deze of gene verslaggever. "Wat moet gebeuren is dat journalistiek terug moet naar de basisprincipes. De grondbeginselen die ons erop wijzen dat we de samenleving het best kunnen dienen door te garanderen dat wat we zeggen niet onze mening is, maar feiten die we zo goed als mogelijk konden verzamelen", zegt de veteraan.

Hij benadrukt dat wanneer persoonlijke meningen gepubliceerd worden door de media dat duidelijk vermeld dient te worden. Zulke zaken mogen niet als feiten gepresenteerd worden. "Want niemand is het tegenwoordig met elkaar eens over beleid. Mensen hebben enorm veel verschillende invalshoeken over hetzelfde verhaal, maar er zijn nog altijd feiten en journalisten hebben de plicht om die te belichten zodat er een beter geïnformeerd publiek is. Dat de meningen en tegenargumenten van anderen gehoord kunnen worden in de context van de feiten", zegt Clancy.

Hij benadrukt dat verslaggevers in de regio meer research moeten doen. Veel van de data die ze voor hun werk nodig hebben "is ergens te vinden". Clancy zegt dat de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten vaak veel betere data hebben dan journalisten in de regio van hun eigen regeringen kunnen krijgen. "We moeten ook meer druk op onze regeringen uitoefenen.

Constant blijven beuken en vragen waarom de statistieken over onder meer het nationaal inkomen, vooruitgang in het onderwijs en de gezondheidszorg zo angstvallig geheim worden gehouden voor ons. Waarom worden ze niet tijdig bekendgemaakt zodat ze besproken kunnen worden?" Verslaggevers en de media zouden hierin het voortouw moeten nemen, vindt hij. Data is enorm belangrijk om een goed verslag te doen van de issues.

Share on Facebook    Gerelateerde artikelen