Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Tegoeden SPSB bij wet veilig’

‘Tegoeden SPSB bij wet veilig’

31/05/2019 08:51 - Ivan Cairo

Centrale Bank-governor Robert van Trikt.

Centrale Bank-governor Robert van Trikt. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Een maand nadat vakbondsleider Robby Berenstein ruchtbaarheid gaf aan het vermeende graaipotschandaal bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) verbreekt Centrale Bank-governor Robert van Trikt het stilzwijgen. In documenten die zijn opgedoken, prijken ook de namen van zijn bedrijven. Vermoed wordt dat ook hij zou hebben geprofiteerd van de vermeende malversaties.

Van Trikt stelt tegen over de Ware Tijd dat de SPSB de enige bank in Suriname is waar de tegoeden van rekeninghouders "volledig veilig" zijn, omdat bij wet is vastgelegd dat de Staat opdraait voor een volledige uitkering, mocht deze bank in problemen komen. Over het feit dat ook hij en zijn bedrijven in het schandaal worden genoemd, stelt Van Trikt dat de zaken rond hem en die bedrijven makkelijk zijn na te trekken.

"Er zijn zekerheden aan de bank gegeven. Wie geïnteresseerd is, hoeft slechts een hypotheekuittreksel te vragen bij Glis en zal dan erachter komen dat het terrein aan de Brokopondolaan waar ons kantoor is gebouwd als onderpand is gegeven. Wij zijn transparant."

Nu SPSB vanuit de Postspaarbankwet van 1975 de enige bank is die toevertrouwde middelen garandeert, dient de Centrale Bank juist bij het ontbreken van een deposito-garantiestelsel, de samenleving te behoeden, stelt de governor. In de samenleving was verontwaardigd gereageerd op de verklaring die de Centrale Bank had uitgegeven daags nadat Berenstein het vermeend schandaal had besproken tijdens een bondsvergadering.

Critici vonden de stelling van de Centrale Bank als zou er niets aan de hand zijn bij de SPSB voorbarig, omdat er nog geen onderzoek was gedaan. "De Centrale Bank van Suriname geeft de samenleving de geruststelling dat zij haar taken conform de wet Toezicht Kredietwezen steeds zal uitoefenen, met name het toezicht op de financiële instellingen. De continuïteit van de SPSB bank is niet in het geding en de Centrale Bank zal in nauw overleg met de directie blijven om deze kwestie tot een goed eind te brengen", luidde de slotpassage in de verklaring.

Van Trikt benadrukt dat de CBvS nimmer heeft gesteld dat er geen malversaties zijn gepleegd. "Het enige dat we met de verklaring hebben proberen te doen, is de samenleving - en vooral rekeninghouders - gerust te stellen dat de tegoeden veilig zijn, omdat dat in de wet geregeld is. De Centrale Bank kon dus niet met een andere verklaring komen", aldus de governor.

De governor merkt verder op dat de Centrale Bank samen met de commerciële banken de komende periode moet nagaan hoe de samenleving nog meer beschermd moet worden tegen problemen in de financiële sector. Hij stelt dat het niet terugbetalen van leningen (de non performance loan-ratios) bij bepaalde financiële instellingen "ver boven" de toegestane 5 procent is. Eén van de doelstellingen van de Centrale Bank is het bijdragen aan sociaal-economische, monetaire en financiële stabiliteit, aldus Van Trikt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina