Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Late opheldering

COMMENTAAR: Late opheldering

01/06/2019 12:00

COMMENTAAR: Late opheldering

 

DE GOVERNOR VAN de Centrale Bank van Suriname heeft het zwijgen doorbroken. Hij heeft opheldering gegeven in een aantal opmerkelijke zaken die gebeurd zijn bij en die verband houden met het schandaal bij de Surinaamse Postspaarbank. Daarbij is ook gebleken dat er verschillende leningen zijn verstrekt aan derden die zijn kwijtgescholden zonder dat de schuld betaald was. De naam van Van Trikt kwam ook voor op die lijst.

Een van de kritieken in deze zaak was ook dat de Centrale Bank van Suriname waar Van Trikt niet zo lang geleden is aangesteld, heel snel een verklaring gaf met als inhoud dat de continuïteit van de SPSB niet in het geding is en de Centrale Bank in nauw overleg met de directie zal blijven om deze kwestie tot een goed eind te brengen. Volgens Van Trikt was die geruststelling bedoeld om de mensen ervan te verzekeren dat hun tegoeden veilig zijn bij de SPSB omdat de Staat bij wet verplicht is mensen te vergoeden indien de bank de gelden niet kan betalen.

Die verklaring - dat zegt Van Trikt - wil niet zeggen dat er geen malversaties waren bij de bank. Het is heel opmerkelijk dat Van Trikt moet uitleggen wat de verklaring wel of niet inhoudt. Het SPSB-schandaal is ingeslagen als een bom in de samenleving. Financiële deskundigen hebben ook gemeld dat het vertrouwen in het bankwezen en de regering is gedaald door het schandaal bij de staatsbank. Wanneer een zaak zo een impact heeft, is het van belang een verklaring te geven die duidelijk is en niet voor meerdere interpretaties vatbaar is.

Van Trikt zegt verder dat in geval van zijn schuldnotering de bank zekerheden - onderpand - heeft ontvangen. De vraag is dan waarom hij dat nu pas, na bijna een maand prijsgeeft. Intussen hebben mensen bij het leven kunnen speculeren en is het vertrouwen in het instituut en zijn leiding niet meer wat het voorheen was. In Suriname is er geen cultuur van onkreukbare leiders.

In het buitenland zou het feit dat de naam van Van Trikt - al dan niet terecht - genoemd werd, ervoor zorgen dat hij de eer aan zichzelf zou houden, omdat hij in de positie verkeert om zijn eigen hachje te redden, indien nodig. Door zo lang stil te blijven heeft de CBvS-governor ervoor gezorgd dat er ruimte was voor tegengeluid en dat verdraagt zich niet met de positie van beheerder van 's lands financiën. De waarde van onze munt is zo goed als de reputatie van de beheerder. Daarmee mocht Van Trikt meer rekening hebben gehouden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina