Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Steven Reyme blijft in kerkelijke functie

Steven Reyme blijft in kerkelijke functie

10/06/2019 19:45 - Merredith Bruce

Politicus in spe Steven Reyme.

Politicus in spe Steven Reyme. Foto: Collectie Steven Reyme  

PARAMARIBO - "Nee, ik heb vanaf het begin gezegd dat ik geen afstand doe van mijn kerkelijke functie. Als je geroepen bent als predikant en je ervaart dat je geroepen bent om ook op het maatschappelijke gebied veranderingsprocessen op gang te brengen, dan kun je jezelf niet verloochenen toch?" Zo reageert apostel Steven Reyme tegenover de Ware Tijd na afloop van een bijeenkomst in gemeente Logos International, waar hij gemeenteleden en andere belangstellenden heeft geïnformeerd over zijn besluit om een politieke partij op te richten. De krant publiceerde donderdag daarover.

Reyme reageert schouderophalend over een mogelijk verwijt dat hij de gemeenteleden als stemvee gebruikt. "Iedereen die hier komt, wordt in zijn democratische rechten gerespecteerd. Maar ook al zou ik iets anders doen, men zal me toch verwijten blijven maken."

Op de bijeenkomst is een deel van het (voorlopig) bestuur van 'Alternatief 2020' gepresenteerd. Onder andere juriste Serena Essed heeft er zitting in. Dat een informatiebijeenkomst over een politieke beweging in het huis van God is gehouden, is volgens Reyme te wijten aan overmacht. Er wordt nu gezocht naar een ruimte om voortaan meetings te houden.

Reyme heeft de aanwezigen duidelijk gemaakt dat zijn besluit gebaseerd is op een roeping van God, die op drie afzonderlijke momenten zou zijn bevestigd. "Op dit moment hebben wij een rechtvaardige leider nodig. Hij hoeft dan niet per se Steven Reyme te heten, maar als ik opsta zullen er meerdere rechtvaardige leiders opstaan."

De geestelijke leider komt tot de constatering dat er vanaf 1980 (in dat jaar was er een militaire staatsgreep onder leiding van voormalig sergeant en huidige president Desi Bouterse) "een bepaalde zucht" over het volk is gekomen. "Dat zal in 2020 precies veertig jaar geleden zijn."

Reyme bracht deze veertig jaar in een Bijbelse context en noemde de veertigjarige tocht van de Israëlieten door de woestijn, die met zware beproevingen gepaard ging. Hij gelooft dat volgend jaar een ommekeer zal komen met zijn partij 'Alternatief 2020'. "Ik zie het niet als gaan voor politieke macht. We zijn op een missie om het land te 'herbewapenen'."

Onderdeel van de missie is ook om invloed te hebben op mensen die anders denken, stelde de geestelijke verder. Op de vraag of Suriname onder leiding van hem een christenstaat zal worden, zegt hij resoluut: "Nooit! Omdat Suriname een multicultureel land is met vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Maar als Steven Reyme president wordt, gaat hij zijn geloof in God nooit verloochenen."

De geestelijke heeft centraal gesteld dat christelijke waarden en normen gehanteerd zullen worden om het land te herstellen. Daarbij moeten dienstbaar leiderschap en naastenliefde centraal staan. "Als u bent gekomen voor posities mag u wegblijven." De slogan van de op te richten partij is 'Rechtvaardigheid verheft een natie'.

Op de bijeenkomst zijn de visie, missie en enkele uitgangspunten gepresenteerd. Uit enkele van de uitgangspunten komt de militaire achtergrond van de geestelijke tot uiting. Zo wil hij de dienstplicht opnieuw invoeren, maar dan in een andere vorm. Het gaat hem er vooral om dat jongeren discipline wordt aangeleerd. Vaderlandsliefde moet serieuzer bedreven worden dan het nu gebeurt.

Reyme zei dat hij de bezem zal halen door de gewapende machten, omdat er daar veel scheef gaat. De geestelijke heeft zijn initiatief voor een politieke partij intussen met verschillende andere geestelijken besproken en ook formeel medegedeeld aan het christenplatform VVEPS. De officiële proclamatie van de partij moet nog plaatsvinden. Nu worden nog enkele administratieve zaken in verband met de oprichting in orde gemaakt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina