Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Laatste hand aan conceptwet woninghuur

Conceptwet ordening woningverhuur in afrondende fase

14/06/2019 05:21 - Merredith Bruce

Conceptwet ordening woningverhuur in afrondende fase

 

PARAMARIBO - De DNA-commissie die zich buigt over de ontwerpwet voor de ordening van het beleid rondom huur en verhuur van woonruimten, is nu nog in de besprekingsfase. Commissielid Naomi Samidin laat weten dat de laatste gesprekken worden gevoerd met enkele actoren over hun inzichten. "We willen ook de zienswijze vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting."

De commissie mikt erop om uiterlijk volgende week de besprekingen af te ronden, zodat de ontwerpwet in het openbaar behandeld kan worden. Er is nu al een Huurbeschermingswet maar deze dateert van 1949 en is dringend toe aan aanpassing. Het wetsvoorstel is in augustus vorig jaar ingediend door DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons en parlementariër Rossellie Cotino.

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2015 ontstond er een discussie in het parlement over de ordening van het huur- en verhuurbeleid van woningen. Toenmalig NDP-fractieleider André Misiekaba deed daarbij een voorstel aan de regering om te komen tot een paraplutarief voor huurwoningen. Dit is ook meegenomen in het initiatiefvoorstel in de vorm van een Staatsbesluit in te voeren puntensysteem waarmee maximun huurtarieven kunnen worden vastgesteld.

Misiekaba is sinds 16 mei minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. "Ik heb nog niet met de vaste commissie gesproken, maar we zullen kijken hoe vlot we de wet op de agenda kunnen krijgen." Hij staat nog steeds achter zijn zienswijze als parlementarier. "De overheid heeft als taak om betaalbare woningen te bieden aan de samenleving", zegt de bewindsman. Hij noemt projecten die nu gaande zijn waarbij aan sociale groepen huisvesting wordt geboden. "De stichting Volkshuisvesting heeft woningen onder haar beheer die te huur worden aangeboden. Dat zullen we zo houden."

Andere projecten zijn het Affordable Housing Project (voorheen Lisp) en het Low Middle-Income Shelter Programma (LMISP). Het is volgens hem niet de bedoeling om particulieren die woningen aanbieden weg te drukken, aangezien zij vrij staan om hun eigen tarieven te bepalen. "De pot van Sozavo om huizen te bouwen is heus niet zo groot dat je de particuliere markt zou kunnen beïnvloeden. Dat gaan we niet kunnen doen."

Wat volgens hem wel de bedoeling is met de wet die nu wordt voorbereid, is om zaken te structureren. "Een basis leggen waarbij we gaan naar een prijzenbeleid dat redelijk en billijk is op basis van objectieve maatstaven. Het zal wat tijd vergen om daar te komen." Eén van de zaken die wordt genoemd in de ontwerpwet is het instellen van een huurcommissie voor onder meer bemiddeling in conflictzaken tussen huurder en verhuurder.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen