Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ex-directeur ’s Lands Hospitaal berispt

Ex-directeur ’s Lands Hospitaal berispt

14/06/2019 18:58 - Ivan Cairo

William Deel, ex-directeur van ’s Lands Hospitaal.

William Deel, ex-directeur van ’s Lands Hospitaal. Foto: Facebook /’s Lands Hospitaal  

PARAMARIBO - William Deel, ex-directeur van 's Lands Hospitaal tevevens registeraccountant, is door de Accountantskamer in Nederland berispt voor "niet-integer handelen" tijdens zijn functioneren bij 's Lands. Behalve zijn salaris als directeur toucheerde hij maandelijks nog eens 7.500 euro als consultant van het ziekenhuis, terwijl hij voor die vergoeding geen specifieke werkzaamheden verrichtte. Daarmee omzeilde hij de salarisvoorschriften, oordeelt de Accountantskamer.

Tegen Deel werd door het toenmalige hoofd Financiële Zaken van 's Lands Hospitaal een klacht ingediend wegens overtreding van de beroeps- en gedragsregels die gelden voor registeraccountants. Zij beklaagde zich onder meer erover dat Deel geen waarborg heeft getroffen tegen de bedreiging voor zijn objectiviteit en onafhankelijkheid als gevolg van financieel eigenbelang.

Deel werd in 2015 door toenmalig directeur Bernhard Abia aangetrokken om de medische instelling door te lichten, nadat het hoofd Financiële Zaken melding had gedaan van vermoedelijke frauduleuze betalingen. Het onderzoeksrapport werd in november 2016 gepresenteerd, waarna Deel de opdracht kreeg om te helpen bij het opstellen van een directiereglement. Abia werd door Patrick Pengel, toenmalig minister van Volksgezondheid, bedankt en Deel werd als algemeen directeur in zijn plaats aangesteld.

Het jaar daarop diende de nieuwe directeur een nota van maandelijks 7.500 euro in voor consultancywerkzaamheden tussen 1 december 2016 en 31 augustus 2017. Deel werd eind juli vorig jaar aan de kant gezet door minister Antoine Elias omdat geen overeenstemming kon worden bereikt om zijn vergoeding omlaag te brengen. Begin dit jaar won hij een rechtszaak tegen de Staat hierover en moest hem een bedrag van meer dan 52.000 euro aan achterstallig loon worden uitbetaald.

Behalve integriteitkwesties werd bij de Accountantskamer ook beklag gedaan dat Deel meerdere opdrachten tegelijk heeft uitgevoerd, een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven en het concepteindrapport van zijn onderzoek niet voor wederhoor aan het hoofd Financiële Zaken heeft voorgelegd, terwijl hij dat had toegezegd. Ook werd aangevoerd dat hij niet objectief en onafhankelijk was, omdat hij toenmalig algemeen directeur Abia kende. Gesuggereerd werd dat de twee mannen vanwege een persoonlijke band mogelijk onder één hoedje speelden.

Tegenover de Ware Tijd  ontkent Abia dat hij Deel kende voordat hij hem inhuurde om het ziekenhuis door te lichten. "Voordat hij bij het ziekenhuis kwam, kende ik de man niet." Het verwijt dat de accountant niet objectief zou zijn is door de Kamer ongegrond geacht. "Indien en voor zover voor de naleving van het fundamentele beginsel van objectiviteit wel een bedreiging bestond, heeft betrokkene onbetwist naar voren gebracht dat hij daartegen een toereikende maatregel heeft getroffen die bestond uit een wekelijkse bespreking van zijn opdrachten voor de voormalig waarnemend directeur met de voorzitter van het bestuur", aldus het vonnis.

Ook de klacht over het niet toepassen van wederhoor is ongegrond verklaard. Het is volgens het tuchtrechtelijk orgaan niet aannemelijk dat dit afbreuk heeft gedaan aan de deugdelijke grondslag van Deel's rapport. "De omissie kwalificeert naar het oordeel van de Accountantskamer daarom als onvoldoende tuchtrechtelijk relevant." De klacht over het financieel eigen belang wordt wel als gegrond beoordeeld. Naast zijn maandelijks loon ontving Deel nog een fors bedrag voor consultancywerk. Hij stelde daarover afspraken te hebben gemaakt met Pengel.

Hij zou een vaste maandelijkse vergoeding krijgen die niet was gerelateerd aan specifieke consultancywerkzaamheden. "Die constructie heeft de minister voorgesteld omdat hij het betalen van een hoger salaris dan gebruikelijk, politiek bezien niet kon verantwoorden", heeft Deel in zijn verweer aangevoerd. Volgens de Accountantskamer komt het erop neer dat hij voor zijn directeursfunctie in strijd met de geldende salarisvoorschriften een hoger salaris heeft ontvangen en geaccepteerd. Dat is, aldus de Kamer, in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit. "Dit klachtonderdeel is derhalve, hoewel anders gekwalificeerd, gegrond. De Accountantskamer rekent betrokkene zwaar aan dat hij voor eigen gewin aan een omzeiling van geldende salarisvoorschriften heeft meegewerkt, waardoor hij niet eerlijk zaken heeft gedaan en de waarheid geweld heeft aangedaan".

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen