Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Dode letters

COMMENTAAR: Dode letters

15/06/2019 12:00

COMMENTAAR: Dode letters

 

VAKBONDEN MAKEN ZICH zorgen over de naleving van de sociale wetten. Zij stellen dat naleving van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) binnen grote bedrijven wel goed zit, maar dat het bij de kleine bedrijven en die zonder vakbond niet het geval is. De sociale wetten zijn geïntroduceerd door de regering-Bouterse-Ameerali en hebben verdere uitwerking gekregen in het huidige regeerteam.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft onderstreept dat de wetten tot stand zijn gekomen met medewerking van bedrijvenorganisaties. Toch schijnt het dat velen zich - noodgedwongen of niet - niet aan deze wetten houden. De economie van een land is afhankelijk van producenten en ondernemers, die zorgen dat er arbeidsplaatsen zijn. Bedrijven in Suriname hebben echter in 2016 een slag moeten incasseren, waarbij grote ondernemingen hun deuren hebben gesloten of hun werknemersaantallen hebben teruggebracht om te overleven.

Hoewel alweer aardig wat bedrijven erbij zijn gekomen, is het de vraag of die in staat zijn op dezelfde schaal als vóór 2016, werknemers in dienst te nemen en zich aan de sociale wetten te houden. Daarom kan worden gesteld dat er pas sprake zou zijn van samenhangend beleid indien de overheid enerzijds met de komst van de sociale wetten, anderzijds ook verlichtende (belasting)maatregelen had doorgevoerd voor ondernemers. Een ander probleem dat maakt dat werkgevers zich niet houden aan de sociale wetten, is het ontbreken van een goed toegeruste afdeling Arbeidsinspectie.

Wanneer ondernemers de inschatting maken dat er geen sanctie of strafmaatregel dreigt, zullen zij niet geneigd zijn zich aan de regels te houden. Samen met de sociale wetten had de overheid - in deze het ministerie van Arbeid - moeten zorgen dat de Arbeidsinspectie haar werk goed zou kunnen doen. Enige tijd geleden werd zelfs aangekondigd dat ondernemers en bedrijven die de sociale wetten niet naleven, publiekelijk bekend gemaakt zouden worden. Er zou een bepaald proces van snelrecht daarop toegepast worden. Echter, het kwam nooit van de grond.

Het is opmerkelijk dat bijvoorbeeld de Economische Controle Dienst en de districtscommissariaten wel tegen ondernemers kunnen optreden, maar dat er vanuit Arbeidsinspectie geen effectieve controle komt op naleving van sociale wetten. Wetsproducten die niet nader uitgewerkt worden en ook niet nageleefd, verworden tot dode letters. En hoewel dat meestal gebeurt met hele oude wetgeving is het gevaar nu levensgroot dat met de sociale wetten al op afzienbare termijn hetzelfde zal gebeuren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina