Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • VMS: Geen bemoeienis met 'ongepland' ziekenhuis

VMS wil geen bemoeienis met 'ongepland' ziekenhuis Wanica

19/06/2019 10:12 - Van onze redactie

Er wordt hard gebouwd aan het Wanica Ziekenhuis.

Er wordt hard gebouwd aan het Wanica Ziekenhuis. Foto: NII  

PARAMARIBO - De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid geschreven dat zij geen vertegenwoordiger afvaardigt om zitting te nemen in de op te richten stichting Regionaal Ziekenhuis Wanica. Dit lichaam moet sturing geven aan het binnenkort te openen ziekenhuis.

De brief komt op schriftelijke uitnodiging van de bewindsman aan de organisatie zitting te nemen in het sturingsmechanisme. In een felle brief laat de artsenorganisatie geen spaan heel van het initiatief het ziekenhuis op te zetten. De VMS heeft moeite met de bezetting die uit Cubanen zal bestaan.

Ook hekelt ze het gegeven dat overige ziekenhuizen met tal van problemen kampen, waarop de overheid geen antwoord heeft, terwijl met het opzetten van nog een ziekenhuis deze problematiek voorspelbaar nog groter zal worden. De VMS geeft aan - gezien de populatie in Wanica - voorstander te zijn van een ziekenhuis in het district. Echter, dit moet vooraf worden gegaan door een gedegen planning. Elias was dinsdag onbereikbaar voor de Ware Tijd.

Over de Cubaanse artsen schrijft de VMS dat deze de taal niet machtig zijn wat erg belangrijk is in de medische wereld. Verder zou hun basisopleiding vaak niet toereikend zijn, reden waarom op Cuba opgeleide Surinaamse artsen na terugkeer nog moeten worden bijgeschoold. "Zo bent u ook aan gynaecologen gekomen voor het Marwina Ziekenhuis die nog nooit een bevalling hadden geleid", sneert de organisatie.

De VMS valt over de mededeling van Elias dat in het Wanica Ziekenhuis medici zullen worden opgeleid, terwijl de Surinaamse universiteit zelf artsen met een goed niveau opleidt. Dat in het ziekenhuis artsen buiten de universiteit om zullen worden opgeleid, verwondert de artsenorganisatie. Aan Elias wordt gevraagd of dit de kwaliteit is die hij nastreeft voor de volksgezondheid en deelt hem mee geen heil te zien om hieraan medewerking te verlenen.

In de brief wordt ook de uitspraak van de minister aangehaald als zouden de Cubanen voor achthonderd US dollar werken, terwijl wordt verzwegen dat dit een kwart is van wat de Surinaamse overheid aan Cuba per arts moet betalen. Terwijl door het halen van de buitenlanders aan de ene kant de druk op de valutareserve wordt vergroot, zou de minister bijgestaan door het Staatsziekenfonds de Surinaamse artsen als boeven afschilderen.

Aan Elias wordt aangegeven dat er nu al een tekort is aan verplegend personeel. Dat zal door het nieuwe ziekenhuis alleen maar groter worden. De minister wordt erop geattendeerd dat met het verhuizen van patiënten, de bezettingsgraad van de bestaande instellingen zal verminderen, wat ook gevolgen zal hebben voor hun financiële situatie. Geconcludeerd wordt dat er geen planning is geweest die erin voorziet dat de bestaande ziekenhuizen door de nieuwe niet ten onder gaan. Op basis van deze situatie heeft de VMS geen zin mede verantwoordelijkheid te dragen voor het Wanica Ziekenhuis.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen