Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Financiële chaos geconstateerd bij RGD

Financiële chaos geconstateerd bij RGD

27/06/2019 04:11 - Van onze redactie

Toenmalig algemeen directeur Maaltie Sardjoe onthult het naambord van het RGD-hoofdkantoor aan de Johan Adolf Pengelstraat.

Toenmalig algemeen directeur Maaltie Sardjoe onthult het naambord van het RGD-hoofdkantoor aan de Johan Adolf Pengelstraat. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Miljoenen SRD aan onregelmatigheden zijn geconstateerd bij diverse projecten van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) van januari 2012 tot en met juni 2018. Dat staat in een rapport van Orion Assurance & Advisory die, in opdracht van het ministerie van Financiën, de inkomsten en uitgaven van RGD heeft geanalyseerd.

De verantwoording, controle en handhaving van uitgaven van de gezondheidsinstelling zijn over de breedte onvoldoende onderbouwd. Er ontbreekt in veel gevallen onder meer aan deugdelijke documentatie van de directie en het stichtingsbestuur zoals de statuten, interne en externe regels voorschrijven. In de onderzochte periode waren verschillende bestuurs- en directieleden verantwoordelijk voor de RGD.

In het rapport, dat 59 pagina's telt, staat dat de bouw van diverse gezondheidscentra in de kustvlakte 35 procent meer hebben gekost dan er was begroot. Hierdoor heeft de RGD nu te kampen met financieringstekorten. De rechtmatig- en doelmatigheid van de bestedingen kunnen niet volledig worden verantwoord.

Zo is er in 2016 en 2017 zonder goede onderbouwing en geen formele goedkeuring van het bestuur SRD 7 miljoen meer uitbesteed dan overeengekomen met projectaannemers. Het betreft een overeengekomen aanneemsom van SRD 20 miljoen.

Voor de bouw van het hoofdkantoor van de RGD aan de Johan Adolf Pengelstraat is in totaal meer dan SRD 9,5 miljoen besteed. Er is daarbij ongeveer SRD 2,5 miljoen meer betaald dan was overeengekomen, waardoor er sprake is van overbesteding. Hiervoor zijn er geen overeenkomsten overlegd.

Onbehoorlijk bestuur heeft ertoe geleid dat het project 'Babyvoeding' niet kan worden verantwoord met onder meer documenten. Zo kan de RGD babyvoedingsblikken met een waarde van ongeveer een SRD 1 miljoen over 2012 en 2013 niet verantwoorden in haar administratie.

Ook kan een bedrag van SRD 1 miljoen aan labdiensten niet volledig onderbouwd worden. Los hiervan is SRD 86 miljoen aan inhouding op salarissen van RGD-medewerkers niet afgedragen aan de desbetreffende instanties. Dit bedrag is opgebouwd vanaf 1999 tot en met 2017 en heeft betrekking op onder meer het Staatziekenfonds, de pensioen- en aov-premie en loonbelasting.

Directie- en bestuursleden hebben zichzelf tegen aanzienlijke maandelijkse vergoeding aangesteld in vooraanstaande functies van uitvoerende commissies. Daardoor was er sprake van conflicterende belangen.

De aanpassing van de honoraria van directieleden in januari 2014 heeft niet volgens de statuten plaatsgevonden. De salarissen van onder anderen algemeen directeur Maaltie Sardjoe, die intussen ontheven is, en medisch directeur Shaïsta William-Asgarali zijn toen aangepast; namelijk ongeveer SRD 20.000 voor Sardjoe en bijna SRD 17.000 voor William-Asgarali.

De statuten bepalen dat het salaris en andere voorwaarden van directieleden op voordracht van het bestuur, gehoord door de directeur van Volksgezondheid, door de minister wordt vastgesteld. Er zijn geen documenten over de salarisaanpassing overlegd, waaruit blijkt dat de minister goedkeuring geeft.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina