Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Reactie op vernielingen Stichting Kiibi

INGEZONDEN: Reactie Commissie 10 Oktober 2018 op vernielingen Stichting Kiibi

27/06/2019 15:18

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De Commissie 10 oktober 2018 heeft met schokkende verbazing kennisgenomen van de ernstige vernielingen die in opdracht van de districtscommissaris van Marowijne Zuid-West, Kenya Pansa, zijn aangericht aan de inventaris en het gebouw van de Stichting Kibii te Moengo. Dit is niets anders dan cultuurbarbarisme. Wij als leden van de Commissie 10 oktober 2018 hebben de ontwikkelingen en progressie van de Stichting Kibii vanaf het eerste moment meegemaakt en gevolgd. Het is een dynamisch duurzaam doorbraakproces van regionaal naar nationaal en van nationaal naar internationaal.

Wat dc Pansa daar is komen aantreffen is niet uit de hemel komen vallen, maar door zweet, bloed en tranen opgebouwd door en voor Marowijne. Met de vernielingen heeft deze mevrouw de gemeenschap van Marowijne in het algemeen en Moengo in het bijzonder keihard in het hart dodelijk getroffen. Het is duidelijk dat deze mevrouw niet het belang van het district is komen dienen, maar een verborgen agenda op na houdt, al dan niet met medeweten van haar superieuren. De Stichting Kibii heeft Marowijne gemaakt tot een internationaal bekend kunstdistrict, waar wij als Surinamers in het algemeen en de gemeenschap van Marowijne in het bijzonder trots op mogen zijn. De stichting heeft Marowijne op de wereldkaart geplaatst en internationaal een waardige plaatst in de kunstwereld gegeven die het verdient.

Wij keuren het daarom ten zeerste keihard af dat een persoon die van buiten het district komt deze trots van ons heeft vernietigd. Met deze handeling heeft dc Pansa zich ernstig in de vingers gesneden. We willen deze mevrouw herinneren dat er een stuk terrein is te Zinkampoe aan de Burnsideweg, waar ex-minister Robert Peneux kort vóór de vorige verkiezing een naambord van een middelbare school had onthuld. Daarnaast heeft Suralco de overige terreinen en woningen in het oude stafdorp overgedragen aan de regering ten tijde van ex-minister Jerry Miranda. Laat zij deze terreinen en gebouwen gebruiken voor het uitvoeren van haar plannen. Het oud-hospitaal en het terrein zijn in goede staat, omdat de Stichting Kibii heeft bewezen zaken te kunnen onderhouden en beheren. We willen dc Pansa vragen om ons kunstdistrict niet te vernietigen, want wij zijn er trots op. Indien zij niet van kunst houdt dan moet zij maar het district verlaten. 

Marowijne heeft haar kinderen die trots zijn en het beste ervan proberen te maken. Laat dc Pansa deze kinderen ondersteunen in plaats van te vernietigen wat zij door hard werken hebben opgebouwd. De Commissie 10 oktober 2018 roept daarom de regering in het algemeen, maar de president in het bijzonder op, om deze districtscommissaris liever gisteren dan vandaag te vervangen. Ook vragen wij de regering c.q. de president om aan te geven waarom het district Marowijne geen districtscommissarissen kan krijgen die affiniteit hebben met het district. Een districtscommissaris die affiniteit heeft met het district zou deze barbaarse daad nooit uitvoeren. Geen van de beide districtscommissarissen zijn kinderen van het district, terwijl de meeste districten die wel hebben. Regering en president, wat hebben jullie zo tegen het district Marowijne? Wat heeft het district Marowijne jullie aangedaan?

De Commissie 10 oktober 2018 eist dat dc Pansa alle schade die zij heeft laten aanrichten aan de inventaris en het gebouw van Stichting Kibii zo snel als mogelijk herstelt. Daarnaast dient zij haar welgemeende verontschuldiging publiekelijk aan te bieden aan de gemeenschap van Marowijne voor dit grote geestelijke immaterieel leed dat zij ons heeft aangedaan.

De Commissie 10 oktober 2018,

Ing. L. Brunswijk, Voorzitter

Dr. R. Ravenberg, Secretaris

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina