Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Verbeteren belastingen moet out of the box’

‘Verbetering belastingsysteem moet out of the box’

01/07/2019 00:02 - Ivan Cairo

Roy Shyamnarain is herkozen als voorzitter van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs.

Roy Shyamnarain is herkozen als voorzitter van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) wil zich de komende bestuursperiode verder inzetten voor versterking van de interne organisatie en verbetering van de dienstverlening van haar leden. Daarnaast wil de SFB ook intensiever werken aan verbetering van het belastingsysteem en het beter functioneren van de Belastingdienst. Dat zegt de onlangs herkozen SFB-voorzitter Roy Shyamnarain.

Hij merkt op dat voor duurzame ontwikkeling, het belangrijk is om vooraf te weten uit welke middelen dat gefinancierd zou moeten worden. "Met geleend geld? Uit eigen besparingen? Een mix van beide? Of wachten wij liever op schenkingen van bevriende landen?", somt hij op. Wordt gekozen voor financiering uit eigen besparingen, dan zullen deze middelen hoofdzakelijk komen uit het heffen van belasting bij burgers en ondernemingen. Een belangrijk vereiste daarbij is dan wel, aldus de voorzitter, dat het belastingsysteem en de fysieke organisatie daaromheen zodanig gestructureerd moeten zijn, dat dit gebeurt zonder verdere verstoringen van de economie.

"Dat betekent dus dat er een goede afweging moet worden gemaakt over welke belastingen er geheven zullen worden en op welke sectoren binnen de samenleving de last wordt gelegd om die uiteindelijk te dragen. En een goed functionerende Belastingdienst heeft daarin een cruciale rol te vervullen om het heffen van belastingen efficiënt te kunnen ondersteunen." Shyamnarain heeft het gevoel dat beleidsmakers nog niet voldoende beseffen hoe belangrijk een rechtvaardig en evenwichtig systeem van belastingheffing is, voor het bereiken van duurzame ontwikkeling in het land.

"Belastingen moeten een draagvlak hebben binnen de samenleving. En de soort belastingen die je wil heffen moet verder ook logisch zijn. Anders krijg je situaties zoals bij de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting en de mislukte invoering van de btw", aldus de SFB-voorzitter. De onvrede die in de samenleving ontstaat door verkeerde besluiten, ondergraaft de effectiviteit van belastingheffing als instrument voor de financiering van onze ontwikkeling, stelt hij.

"Er moet daarom acuut gewerkt worden aan het versterken van cruciale human factors binnen de organisatie van de Belastingdienst. Het management zal bereid moeten zijn om betere prioriteiten te stellen en een aantal out-of-the-box-maatregelen te nemen. Anders komen wij er nooit meer uit." Shyamnarain benadrukt dat de plannen om de belastingen te hervormen alleen zullen slagen als het personeel van de Belastingdienst geschikt wordt gemaakt "voor nieuwe dingen".

Gebeurt dat niet, dan zullen nieuwe wetgeving en automatisering geen zoden aan de dijk zetten. De SFB heeft aan de minister van Financiën eerder voorstellen gedaan over de richting waarin oplossingen gezocht kunnen worden. "Wij hebben de indruk dat de minister wel wat ziet in deze voorstellen, maar kennelijk eerst intern en misschien ook politiek daarover afstemming wenst te plegen." De noodzakelijke maatregelen mogen echter niet langer uitgesteld worden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina