Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Arbowet wordt dode letter’

‘Arbowet wordt dode letter’

03/07/2019 10:14 - Ivan Cairo

Minister van Arbeid Soewarto Moestadja (l) en Steven MacAndrew, directeur VSB.

Minister van Arbeid Soewarto Moestadja (l) en Steven MacAndrew, directeur VSB. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Steven MacAndrew, directeur VSB, reageert verrast op de vraag wat de aanname van de wet Arbeidsomstandigheden (Arbowet) voor het bedrijfsleven zal betekenen. MacAndrew geeft aan via het internet te hebben gelezen, dat Suriname binnenkort een Arbowet zal hebben. De ingediende wet gaat volgens de VSB-directeur volledig voorbij aan de realiteit in Suriname en is in vele opzichten onuitvoerbaar.

"Indien De Nationale Assemblee deze wet aanneemt, betekent het dus in principe, dat er een dode letter wordt aangenomen. Het is dus weer de schijn ophouden, dat een wet wordt aangenomen, maar mensen worden blij gemaakt met een dode mus." MacAndrew stelt dat de VSB op 8 mei een gesprek had met de minister van Arbeid en er tijdens dit onderhoud op heeft gewezen dat de ingediende wet niet praktisch en niet uit te voeren is.

"Het gaat totaal voorbij aan de aard en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Suriname en wij hebben de minister daarom aangeboden om een realistische Arbowet te helpen opstellen. De ingediende wet geeft duidelijk het gevaar aan als buitenlandse wetten klakkeloos worden gekopieerd, omdat het bedrijfsleven in Suriname niet van hetzelfde niveau is als in Nederland. De VSB heeft vaker hierop gewezen, want je kunt onmogelijk appels met peren vergelijken", aldus Mac­Andrew.

De directeur verklaart, dat de VSB de voorzitter van de Vaste Commissie er schriftelijk op heeft gewezen, dat de VSB geen commentaar zal leveren op de ingediende wet en ook niet zal participeren in de hoorzitting, omdat er een afspraak is met de minister om te werken aan een realistische Arbowet.

De organisatie is wel voorstander van een verbetering van de arbeidsomstandigheden, omdat gezonde medewerkers en veilige werkomstandigheden noodzakelijk zijn voor verhoging van de productiviteit en productie van goederen en diensten in Suriname, zegt MacAndrew.

In dit kader zijn afgelopen week nog enkele modules van het Essentials of Occupational Safety and Health Programma van de International Labour Organization (ILO) verzorgd voor diverse bedrijven. De cursus is afgesloten met een examen, dat is afgenomen door de ILO. Bij goed gevolg krijgen participanten een certificaat van de ILO.

De VSB-directeur benadrukt, dat decent work een pragmatische benadering vereist, die geijkt is op de huidige omstandigheden in een land, omdat anders wetten en andere zaken maten te groot zijn voor de sociale partners.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina