Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Conventie minimumloon uitvoeren’

‘Conventie minimumloon uitvoeren’

07/07/2019 16:03 - Ivan Cairo

VSB-directeur Steven MacAndrew.

VSB-directeur Steven MacAndrew. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De overheid dient zaken van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) niet gedeeltelijk uit te voeren. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is van oordeel dat conventies die Suriname getekend heeft in zijn geheel moeten worden toegepast. Zo ook Conventie 131, de Minimumloonconventie van de ILO, zegt VSB-directeur Steven MacAndrew.

Recentelijk is De Nationale Assemblee in commissieverband begonnen met de behandeling van de concept Minimumloonwet. Een mechanisme voor vaststelling van het minimumloon is onderwerp van Conventie 131, zegt de directeur. "De VSB heeft geen bezwaren, dat een dergelijk mechanisme komt, maar de Conventie moet wel in haar geheel worden toegepast, met name artikel 4 lid 3 van de conventie, welke handelt over de participatie van organisaties van werknemers en werkgevers in een dergelijk mechanisme of de benoeming van deskundigen na uitgebreid overleg met deze organisaties."

De conventie geeft volgens MacAndrew ook aan, dat bij de bepaling van het minimumloon rekening gehouden moet worden met economische factoren zoals economische ontwikkeling, niveau van productiviteit en de creatie van werkgelegenheid. "In Suriname lijkt de discussie slechts te focussen op behoeften van werknemers en kosten van levensonderhoud, maar ook het belang van het bedrijfsleven moet meegenomen worden, zeker daar onze productiviteit al jaren ver benedenmaats is in vergelijking met de rest van de regio en negatieve economische ontwikkelingen ook een negatieve impact hebben op het bedrijfsleven."

MacAndrew zegt, dat de VSB voorstander is van het belasten van de Sociaal Economische Raad (SER) met de vaststelling van het minimumloon. "In andere landen waar er een SER is behoort dit tot de taken van dit orgaan. Een land tot ontwikkeling brengen vereist, dat bestaande organen effectief worden ingezet en niet dat voor elke issue een nieuwe raad of fonds in het leven wordt geroepen. Suriname kan onmogelijk duizend raden en fondsen betalen", vindt de VSB-topper.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina