Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Concept aanpassing Basiszorgwet

Concept aanpassing Basiszorgwet

08/07/2019 09:57 - Merredith Bruce

Een openbare vergadering van de Zorgraad over de Basiszorgwet.

Een openbare vergadering van de Zorgraad over de Basiszorgwet. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Burgers zullen in de toekomst via het 'single payer system' zelf moeten betalen voor hun persoonlijke gezondheidszorg. Er zal bij wet een Nationaal Zorgfonds worden ingesteld, waaraan elke burger naar draagkracht maandelijks moet bijdragen.

Dat blijkt uit de conceptwet Financiering Persoonlijke Zorg, een aangepaste vorm van de huidige wet Basiszorgverzekering, waarop de Ware Tijd de hand heeft weten te leggen. Het concept wordt nog besproken en eventuele voorstellen voor wijzigingen worden meegenomen. Partijen streven ernaar de ontwerpweg zo snel mogelijk rond te hebben voor indiening bij De Nationale Assemblee.

"De heffing van de premie gezondheidszorg geschiedt bij wege van afdracht, aangifte, aanslag of door inhouding op het loon", staat in het concept. De hoogte van de premie wordt nader bepaald. De bedoeling is dat met het geld in het fonds, dat beheerd zal worden door het Staatsziekenfonds, kosten voor basiszorg worden betaald. Als blijkt dat het geld in een bepaald jaar niet toereikend is, zal de Staat ook bijdragen.

"Een bij de wet ingesteld bureau Inning Zorgbijdrage, als speciaal onderdeel van de Belastingdienst, is verantwoordelijk voor de controle op de inning van de verplichte bijdrage", staat verder in de conceptwet. Via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal nagegaan worden wie niet in staat is te betalen. De overheid zal deze burgers tegemoetkomen.

Het systeem moet burgers in staat stellen om zelf voor persoonlijke curatieve (genezende) en preventieve zorg te kunnen betalen. Daarmee moet de druk op de begroting van de overheid verminderd worden. Tijdens een brainstormsessie in maart hebben belanghebbenden in de zorg het concept besproken. Daar is naar voren gekomen dat de basiszorg zoveel mogelijk gescheiden moet worden van de bijzondere behandelingen.

Zo zullen behandelingen van bijvoorbeeld kanker en dialyse niet meer vallen onder de basiszorg. Een voorstel is om andere fondsen in te stellen om die kosten te dekken. Gedacht wordt aan heffing op ongezonde voedingsmiddelen zoals suikergoed. Op diverse momenten is aangedrongen op aanpassing, dan wel aanvulling van de wet Nationale Basiszorgverzekering, om effectiever te kunnen zijn. Die wet is in september 2014 aangenomen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina