Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Premie gezondheidszorg heeft voor- en nadelen’

‘Belastingheffing gezondheidszorg heeft voor- en nadelen’

12/07/2019 16:49 - Merredith Bruce

Parlementariër Dew Sharman is lid van de vaste commissie Volksgezondheid.

Parlementariër Dew Sharman is lid van de vaste commissie Volksgezondheid. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Parlementariër Dew Sharman vindt het op zich geen slecht idee als burgers via een belastingsysteem zelf moeten opdraaien voor hun persoonlijke gezondheidszorg. Dit is één van de voorgenomen wijzigingen in het concept van de aangepaste wet Nationale Basiszorgverzekering.

"De heffing van de premie gezondheidszorg geschiedt bij wege van afdracht, van aangifte, van aanslag of door inhouding op het loon", staat vermeld in het concept waarover de Ware Tijd beschikt. Sharman die lid is van de vaste commissie Volksgezondheid in het parlement, laat weten dat hij het concept nog niet heeft gezien.

"Ik ben er voorstander van dat burgers ergens meebetalen. Dat geeft een stukje ownership aan want wie betaalt die bepaalt, maar er moet een bepaalde modus gevonden worden om de betaling dragelijk te maken voor de burger", zegt hij over het voorstel.

De gelden zullen in een op te zetten Nationaal Zorgfonds worden geplaatst. Het voorstel is dat elke burger, naar gelang zijn vermogen, maandelijks daaraan bijdraagt. Via het ministerie van Sozavo zal nagegaan worden wie niet in staat is om te betalen. Voor deze groep zal de Staat inkomen.

Sharman is geen voorstander van een "zoveelste" fonds. "Hoe meer fondsen, hoe meer beheersstructuren, hoe meer geld er besteed wordt aan overheadkosten, hoe corruptiegevoeliger." Hij ziet graag dat alle fondsen die te maken hebben met het sociale onder één Algemeen Fonds vallen.

Op diverse momenten is aangedrongen op aanpassing dan wel aanvulling van de wet Nationale Basiszorgverzekering, om effectiever te kunnen zijn. De wet is in september 2014 aangenomen. Sharman vindt zelf ook dat de wet op allerlei fronten dient te worden aangepast.

Een van zijn voorstellen is dat de tariferingen in de wet worden aangepast, gezien de wisselkoers door de jaren heen is gestegen. "Alle inzichten van stakeholders moeten bij elkaar genomen worden om de wet tot een werkbare wet te maken, waarvan niemand meer de dupe kan worden."

Het concept spreekt verder over het instellen van een Toezichtsorgaan dat er onder meer op zal toezien dat de maandelijkse bijdrage aan het fonds wordt betaald. Dit orgaan is bevoegd als sanctie om administratieve boetes op te leggen als de burger de achterstand van de premie niet voldoet.

De conceptwet waaraan nu wordt gewerkt, heeft het parlement nog niet bereikt. Jennifer Vreedzaam, voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid, zegt dat het parlement ook aanbevelingen zal doen. "Het is nog in een embryonale fase."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina