Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Ambtenarenrechter

INGEZONDEN: Ambtenarenrechter

16/07/2019 19:56

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Ambtenarenrechter toch, ondergetekende, Viola Naarden, thans 62 jaar oud, heeft vanaf het vierde kwartaal 2013, dus ruim vijf jaar geleden een zaak bij u inzake aan haar onrechtmatig verleend ontslag aanhangig gemaakt. Terwijl zij ieder jaar zichtbaar ouder wordt en alles wat hiermede samenhangt, stelt u de zaak steeds weer, drie keer per jaar, uit. Uitstel op uitstel.

Onlangs heeft de rechterlijke macht een aanzienlijke versterking gehad waarop werd gehoopt dat er vaart zou komen achter de behandeling en afhandeling van niet-strafzaken. Echter, alle hoop tevergeefs: haar zaak is begin juli weer uitgesteld en wel tot eind februari van het volgend jaar. Komt de uitspraak pas als zij dood is? Is dat de bedoeling? Is dit alles een gevolg van uw voortgezette onderbezetting of is hier sprake van een attitudeprobleem bij de rechterlijke macht?

Is het geen tijd om organisatiedeskundigen in te schakelen die kunnen adviseren hoe het werk binnen uw organisatie efficiënt dient te worden aangepakt? Waarom weigert u reeds door uw instantie ontwikkelde standaarden te hanteren waardoor u zeker in 80 procent van de gevallen tot een snelle en correcte beslissing kunt komen?

Edelachtbare, op zoek naar recht doet u ondergetekende veel onrecht aan. Als er een hogere, nationale, rechtsprekende instantie bestond, had zij u zeker aangeklaagd. Dient de volgende stap uit machteloosheid een hongerstaking van een drietal benadeelden te zijn?

Hoogachtend, Viola Naarden

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina