Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • DNA plaatst vraagtekens bij wet Minimumloon

DNA-leden plaatsen vraagtekens bij wet Minimumloon

17/07/2019 22:45 - Ivan Cairo

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zegt dat het ABS nimmer een rapport over de armoedegrens heeft geproduceerd.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zegt dat het ABS nimmer een rapport over de armoedegrens heeft geproduceerd. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Bij de voortzetting van de behandeling van de conceptwet Minimumloon hebben parlementariërs een reeks van kanttekeningen geplaatst. Ook zouden er volgens sommige volksvertegenwoordigers discrepanties in de beoogde wet zijn.

NDP-assembleelid Roché Hopkinson wilde onder andere weten wat de armoedegrens is en of het beoogde minimumloon daaraan gekoppeld is. Ook andere parlementariërs wensen van de regering te vernemen op grond van welke zaken de regering het minimumloon wil vaststellen. VHP-assembleelid Mahinder Jogi voerde aan dat het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) onderzoek heeft gedaan naar de armoedegrens. Echter, de commissie van rapporteurs die de behandeling van de wet heeft voorbereid, kon de beschikking niet krijgen over voornoemd rapport.

Jogi wilde weten waarom de bevindingen van dit rapport noch door de regering noch door het ABS zijn bekendgemaakt. Hij riep de regering op het rapport snel naar het parlement te sturen. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid merkte op dat het ABS nimmer een dergelijk rapport heeft geproduceerd. Onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een commissie zich wel over het armoedegrensvraagstuk gebogen en aan dat rapport hebben zowel het ABS als het Nationaal Planbureau hun inzichten gekoppeld. Arbeid heeft wel met voornoemd rapport gewerkt om de wet Minimumloon te maken.

Moestadja voerde verder aan dat de minister van Arbeid gebonden is aan het advies van de Nationale Loonraad om te voorkomen dat deze bewindvoerder het verwijt krijgt eigendunkelijk het minimumloon te willen vaststellen. De regering zou op basis van ontwikkelingen in de samenleving en bepaalde inzichten kunnen afwijken van het advies van de loonraad. Een ander heikel punt waarover parlementariërs struikelden is de bepaling dat een in te stellen Nationale Loonraad een voor de minister van Arbeid bindend advies omtrent de hoogte van het minimumloon uitbrengt.

De regering, met name de raad van ministers, is evenwel niet gebonden aan dat advies. Dat vinden de volksvertegenwoordigers niet in de haak. Aan de regering is gevraagd hierover duidelijkheid te geven. DOE-fractieleider Carl Breeveld voerde aan dat werken aan een minimumloon door de overheid in samenwerking met alle betrokken actoren een constitutionele plicht is. In de memorie van toelichting wordt daarom volgens hem terecht opgevoerd, dat het fundamenteel doel van een minimumloon is om sociale bescherming te bieden wat betreft lonen.  

Minister Moestadja merkte op dat de beoogde wet niet alle problemen oplost die aan het loonfront en op de arbeidsmarkt spelen. Er zijn volgens hem nog veel bedrijven, ogenschijnlijk fatsoenlijke en respectabele ondernemingen, waar zich nog onverkwikkelijke zaken voordoen. Sommige geven niet eens een loonslip en wanneer dat wel wordt gedaan zijn de inhoudingen, zoals pensioen en andere sociale zekerheden, niet correct geadministreerd.

Werknemers van deze bedrijven die dit soort misstanden bij het ministerie van Arbeid aanbrengen, worden meestal met ontslag gestuurd, merkte de bewindsman op. Moestadja merkte op dat het miniumumloon dat de regering momenteel voorstelt nog niet op het Carl Breeveld gewenste niveau is.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina