Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Kosten misbruik Bazo-kaart worden verhaald

Bij oneigenlijk gebruik Bazo-kaart kosten voor de houder

23/07/2019 08:07 - Naomi Hoever

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat men hem moet beoordelen op basis van zijn werk en de taakstelling van het ministerie.

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat men hem moet beoordelen op basis van zijn werk en de taakstelling van het ministerie. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Wie onrechtmatig gebruik maakt van een Basiszorgkaart (Bazo-kaart) zal de staat moeten terugbetalen. Dit zegt minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Een verzekeringspas is zes tot twaalf maanden geldig. Wie wil verlengen, moet schriftelijk verklaren dat hij rechtmatig gebruikt heeft gemaakt van de verzekering.

"Als anders blijkt worden maatregelen getroffen om het geld terug te vorderen, omdat verzekeren en het aanmaken van de pasjes geld kost. Wij vinden dat we op een goede manier moeten omgaan met de middelen van de staat", aldus de bewindsman. Pasjes worden verstrekt aan mensen van 17 tot 59 jaar die zeggen niet in staat te zijn zelf de premie te betalen. De overheid gaat achteraf na of de verzekerde de premie werkelijk niet kan opbrengen.

De basiszorg is overgeheveld van het ministerie van Volksgezondheid naar Sozavo. Dit politieke besluit is mede gebaseerd op uitspraken in het parlement. Sociale verzekering en sociale voorzieningen zijn de verantwoordelijkheden van het ministerie van Sozavo, stelt Misiekaba; de overheveling moet in dat kader gezien worden.

"Toen ik aantrad als minister heb ik duidelijk gemaakt dat het verstrekken van medische pasjes Sozavo regardeert. In goede afstemming met mijn collega van Volksgezondheid hebben wij de zaak overgeheveld." Dit is geen verkiezingsstunt meent de bewindsman. "De screening is niet weggevallen maar komt achteraf, om de dienst toegankelijker te maken en te vergemakkelijken en ook om de service dichterbij de burgers te brengen. Er is een wet in de maak die hierop naadloos zal aansluiten,"  aldus Misiekaba.

In de praktijk bleek dat de samenleving de screening zoals die eerst werd uitgevoerd ingewikkeld vond, bijvoorbeeld door de lange wachtprocedure om in aanmerking te komen voor een verzekeringspas. Misiekaba zegt dat er vaker felle kritiek in het parlement is geleverd op de screening. "De oppositie heeft de regering vaak beticht, door uitspraken als: wi e meki den sma dede, want den sma no man feni a datrakarta. Op basis hiervan heeft de president gezegd dat personen die aangeven ziek te zijn, moeten worden verzekerd en behandeld."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina