Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • CBvS voorzag cambio's van miljoenen euro's

Centrale Bank voorzag cambio's van miljoenen euro's

29/07/2019 10:01 - Van onze redactie

Centrale Bank voorzag cambio's van miljoenen euro's

CBvS-governor Robert van Trikt. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft vanaf april de cambio's van miljoenen euro's voorzien in een poging de valutakoersen onder controle te houden. Spelers op de financiële markt geven aan dat hierdoor de CBvS indirect ook debet is aan de smokkel van euro's naar de Verenigde Staten om daar omgezet te worden in US dollars.

"Ik geloof dat het zijn oprechte doel was om de koersen te beheersen", zegt een insider over de actie van governor Robert van Trikt. "Maar hij wist ook wel wat er uiteindelijk gebeurde. Alleen stak de bank haar kop in het zand."

Bronnen staven de kennis van de moederbank aan het feit dat al in april een koerier op Aruba werd gepakt met meer dan achthonderdduizend euro. "Toen werden de overmakingen voor enkele weken stopgezet, maar deze werden spoedig hervat en bovendien werden de bedragen ook nog verhoogd." Ook de smokkel ging door. Echter, niet langer via Aruba. Desalniettemin werd onlangs 1,6 miljoen euro onderschept in Miami.

De koersbeheersing moest tweeledig werken. Op de eerste plaats zou door de 'lage' eurokoers, de dollar door de onderlinge ruilverhouding ook laag blijven. Op de tweede plaats zouden door de beschikbare euro's ook SRD's afgeroomd worden. De koersen stabiel houden lukte wel, maar de export van euro's kwam als lastige bijkomstigheid.

Over het verstrekken van euro's aan de cambio's maakte assembleelid Asiskumar Gajadien eerder via andere media melding. De krant kreeg deze informatie via twee andere bronnen bevestigd, waarbij ook een recente verdeelsleutel aan acht cambio's is overgelegd. Werd in eerste aanleg ongeveer één miljoen euro per maand ter beschikking gesteld, uiteindelijk liep dit op naar ongeveer vier miljoen euro per week.

Ondertussen heeft de CBvS in een poging de koers onder controle te houden, een bandbreedte vastgesteld. Ook kondigde minister Gillmore Hoefdraad van Financiën maatregelen aan om de vrijelijke uitvoer aan banden te leggen. Een koerier hoefde tot dan slechts aan te geven hoeveel geld hij bij zich heeft en was verder niet in overtreding.

Binnen de financiële sector wordt nu het ergste gevreesd. "Want er wordt wel gezegd dat het geld van de cambio's is, maar de US dollars waren bestemd voor de handel en andere bedrijven. We hebben een economie die op US dollars draait", wordt de krant uitgelegd.

Bedrijven plaatsten hun bestelling in dollars en via de omwisseling in Miami werd aan de vraag voldaan. Dat valt nu weg en de druk op de US dollar zal enorm toenemen als niet snel maatregelen hiertegen komen. Gevreesd wordt dat louter het vaststellen van een bandbreedte niet zal helpen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina