Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Wet dorpsgebieden niet afgekondigd om kritiek

Wet Beschermde Dorpsgebieden nog niet afgekondigd

31/07/2019 15:36 - Gilliamo Orban

Wet Beschermde Dorpsgebieden nog niet afgekondigd

 

PARAMARIBO - Hoewel de Wet Beschermde Dorpsgebieden in december 2017 is goedgekeurd in De Nationale Assemblee, is de wet nog niet afgekondigd door president Desi Bouterse. De wet is hierdoor nog niet van kracht. Volgens Wensley Misiedjan, voorzitter van het Managementteam Grondenrechten, hebben inheemsen en marrons destijds kritiek geuit op de wet. De wet is daarna uitgelegd aan de traditionele gezagdragers.

"Ze hebben hun brieven nog niet ingetrokken, waardoor de president de wet nog niet heeft afgekondigd", zei Misiedjan doelend op de kanttekeningen van inheemsen en marrons. Hij sprak dinsdag in verband met de bijeenkomst over grondenrechten in de Congreshal tijdens een consultatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van onder meer overheidsinstanties, het bedrijfsleven, Amazon Conservation Team en Conservation International Suriname.

De Wet Beschermde Dorpsgebieden verbiedt de overheid om binnen een straal van 5 kilometer van de dorpen concessies uit te geven. Stiefen Petrusi van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG), staat niet te popelen om de afkondiging van de wet. "Wij gaan niet akkoord met die wet. Als ik die accepteer, wil dat zeggen dat anderen buiten de 5-kilometerzone concessies kunnen aanvragen, terwijl wij ook gebruikmaken van dat bos", zegt Petrusi.

Hij schetst een situatie over de kreek waarvan hij en andere dorpelingen in Nieuw Aurora gebruik maken die meer dan vijf kilometer het bos ingaat. Mocht er vervuiling van het water plaatsvinden door onder andere een houtconcessionaris die ruim vijf kilometer verder activiteiten ontplooit, dan zal dat invloed hebben op de benedenloop van de kreek. "De staat moet niet met deze dingen op ons afkomen, maar dient onze grondenrechten te erkennen zoals staat in het Saamaka-vonnis", aldus Petrusi.

Ook Theo Jubitana, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), zit niet te wachten op de afkondiging van de desbetreffende wet. Hij wijst erop dat de organisatie zich destijds hierover heeft beraden en haar bezwaren schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de president. "Ondanks de uitleg, kunnen we ons niet terugvinden in de wet en gaan daarom niets intrekken", meent Jubitana.

De Vids wees eerder erop dat hoewel een initiatief, dat bedoeld is voor een betere bescherming van dorpsgebieden als positief kan worden ervaren, zij er fundamentele bezwaren tegen hebben geïdentificeerd. Er zijn zowel conceptuele, juridische als praktische bezwaren tegen de wet.

Terwijl terecht het principe van FPIC (free, prior and informed consent) op de voorgrond wordt geplaatst, is de wet zelf tot stand gekomen zonder enige inspraak vanuit de Vids, het traditioneel gezag der inheemse volken. Afdoende inspraak zou de geïdentificeerde hiaten in de wet hebben kunnen voorkomen.

Onder andere mist de wet het doel, namelijk wettelijke bescherming van de woon- en leefgebieden van inheemse en andere tribale volken in Suriname. "Het enige dat hiermee mogelijk beschermd wordt, is een cirkel met een straal van 5 kilometer die absoluut niet overeenkomt met de werkelijkheid." Volgens Jubitana beperkt het woon- en leefgebied van de volken zich niet tot deze cirkel.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina