Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Groeivertraging belangrijke oorzaak babysterfte

Groeivertraging bij baby’s oorzaak nummer twee bij kindersterfte

06/08/2019 15:48 - Naomi Hoever

Fernando Rigters houdt zijn afstudeerpresentatie.

Fernando Rigters houdt zijn afstudeerpresentatie. Foto: Regilio Derby  

PARAMARIBO - Veertig procent van groeivertraagde baby’s komt te overlijden en dit kan zelfs tot 70 procent oplopen. De meeste vroeggeboortes hebben te maken met een groeivertraging. Dit blijkt uit de afstudeerpresentatie van Fernando Rigters, die vrijdag is afgestudeerd als gynaecoloog.

Hij heeft stage gelopen in onder andere het Diakonessenhuis, 's Lands Hospitaal en het Sint Vincentiusziekenhuis en de afgelopen twee jaar in het Nederlandse Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zijn afstudeerthesis gaat over foetale groeirestricties, groeivertraging van het ongeboren kind.

Rigters begon zijn presentatie met de casus van een vrouw die in de 32ste week van haar zwangerschap was en te kampen had met groeivertraging van de baby. Dit resulteerde uiteindelijk in een dode foetus in haar buik. "Het is een onderwerp dat gepaard gaat met veel ellende. Het is doodsoorzaak nummer twee als het aankomt op kindersterfte", sprak Rigters.

Hij concludeert dat als er voldoende aandacht hieraan wordt besteed, levens gered kunnen worden. "Als we de zwangerschapsduur afzetten tegen het gewicht dan is duidelijk of er sprake is van groeivertraging. Daarvan is bij een ongeboren kind sprake als het hoofd niet in evenredigheid is met het lichaam."

Bepaalde ziektes bij de moeder kunnen oorzaak zijn van de vertraging, zoals afwíjkingen in de placenta. Aandoeningen en gedrag van de aanstaande moeder vormen de grootste oorzaak van groeivertraging bij de baby. Hij noemde hoge bloeddruk, suikerziekte, sikkelcelziekte en slechte voeding. Ook het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap vormt een risico.

Een vroege echo kan een groeivertraging aantonen. Rigters adviseert om in de eerste negen tot twaalf weken van een zwangerschap een echo te doen. In het kader van zijn stage heeft hij van januari tot en met juni een mini-onderzoek gedaan bij patiënten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Zijn onderzoeksvraag hierbij was: hoe groot is de prevalentie van de vroeggeboortes van groeivertraagde kinderen en welk percentage is overleden? Bij dit onderzoek is ook gelet op de etniciteit van de moeder. Hierbij sprong de marrongroep in het oog met 48 procent. De meeste groeivertraagde baby's kwamen bij deze groep voor. Van de achttien baby's overleed twaalf procent direct.

Een ongeboren baby met een groeivertraging kan worden bewaakt door een ECG. Dat is een filmpje van het hart van het ongeboren kind. Rigters stelt voor om bij kinderen die dreigen te overlijden dagelijks een hartfilmpje te maken of een 'schoppenkaart' bij te houden om de bewegingen van het kind te volgen.

Een baby die verspreid over de dag tien keer beweegt, verkeert in goede conditie, stelt Rigters. Door tweewekelijks een echo te laten maken, kan de moeder ook merken of er sprake is van groeivertraging. Een manier om die onder controle te krijgen is bedrust, zodat de nodige voeding direct bij het kind terechtkomt. Zo heeft het kindje meer kans van leven.

De presentatie is door honderden personen bijgewoond. Te oordelen naar het applaus en andere reacties is deze als indrukwekkend ervaren. Zelf zei Rigters vóór aanvang:. "Wat een opkomst!"

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina