Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Biza streeft naar ‘partnerschap’ met media

Binnenlandse Zaken streeft naar ‘partnerschap’ met media

08/08/2019 00:07 - Naomi Hoever

Carla Boëtius, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, op de informatiesessie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Carla Boëtius, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, op de informatiesessie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft woensdag een eerste aanzet gegeven om te komen tot een betere samenwerking met de media op weg naar de verkiezingen van 2020. Maar veel mediahuizen hebben niet gereageerd op de uitnodiging voor de informatiesessie. Het departement streeft naar een “open en structurele communicatie” met de media en politiek partijen.

De journalisten mochten discussiëren over vijf stellingen over de invloed van de media op de burgerij. Biza hoopt dat publicaties en de nieuwsuitzendingen over de voorbereidingen van het verkiezingsgebeuren erin resulteren dat kiezers zodanig geïnformeerd raken dat zij gaan stemmen.

Carla Boëtius, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, zei dat de media naar de overheid en de samenleving ook een rol hebben te vervullen. "Wij hebben de taak om de samenleving zo objectief mogelijk te informeren. Als wij kijken naar de verkiezingen weten wij hoe belangrijk onze rol is." Echter, Boëtius wees er ook op dat de regering niet altijd toegankelijk is voor de media wat hun werk bemoeilijkt.

Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto zei tijdens haar presentatie dat "verkiezingen organiseren een belangrijke democratisch fundament is". In 2005 waren er 9.139 ongeldige stembiljetten. Vijf jaar daarna 7.027 en in 2015 6.451. "Elke ongeldig uitgebrachte stem is een verloren stem", zei Amatsoemarto. Het streven is uit te komen op nul ongeldige stembiljetten. Hiervoor zijn de media als partner nodig.

Bij de verkiezing komen er enkele veranderingen door wijziging van de Kiesregeling, het Decreet politieke partijen en het Kiesbesluit. Ook de processen-verbaal zijn bekeken. "Deze zijn zoveel mogelijk makkelijk en leesvriendelijk gemaakt voor de gebruiker", gaf Amatsoemarto aan.

Ook is het functieprofiel van stembureaupersoneel aangescherpt in relatie met werkzaamheden die de medewerkers moeten verrichten. De sollicitanten gaan voortaan door een preselectie. Er komt ook een toets voor hen.

De informatiedag voor verslaggevers werd afgesloten met een presentatie over het nieuwe ID-systeem en over de voorlopige terinzagelegging van de kiezerslijsten van 26 augustus tot en met 25 september.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina