Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Modus operandi

COMMENTAAR: Modus operandi

13/08/2019 12:00

COMMENTAAR: Modus operandi

 

DE DAG DER inheemsen werd door de regering aangegrepen om weer eens te benadrukken dat eenheid onder hen noodzakelijk is om hun strategisch belang te behartigen. Opmerkelijk daarbij is dat zij steeds meer in een hoek gedreven lijken en net als andere tribale volkeren bijna niet anders kunnen dan akkoord te gaan met wetten en initiatieven van de overheid die niet in hun belang zijn.

Zo is al met een paar dorpen overeengekomen dat er gemeenschapsbos erkend wordt en dat ze met ondernemers in zee gaan die daarin houtkapactiviteiten ontplooien. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) noemt dat geen gezonde zaak. Wie gemeenschapsbos erkent, geeft impliciet aan dat het van de overheid was en nu pas van het dorp is.

De andere kant van het verhaal is dat dorpen die dat niet doen een grote kans hebben dat de grond toch wordt gebruikt en het dorp er niets aan verdient. Trouwens, de vraag is of hiermee het zelfbeschikkingsrecht van de inheemsen in gevaar komt. Het geld dat de ondernemers storten in de dorpskas wordt niet door henzelf beheerd.

Een ander heikel punt is de wet Beschermde Dorpsgebieden die erkent dat in een straal van vijf kilometer van de dorpen derden geen beheersdaden mogen uitvoeren. De marrons en inheemsen zijn volgens hen niet geconsulteerd bij de totstandkoming van deze wet en hebben met voorbeelden aangegeven waarom die afstand in schril contrast staat met hun manier van leven.

Een andere dreiging waaraan de inheemsen het hoofd moeten bieden, is de vervuiling van hun drinkwaterbronnen en leefgebieden. Doordat de regering het werk van skalians zeker in de Marowijnerivier blijft gedogen, luiden de Wayana's en Trio's de noodklok. De sociale structuur van hun bestaan komt in gevaar en de gevolgen van het grootschalige kwikgebruik zullen in elk geval over enkele jaren blijken, zo niet eerder.

Bovendien schijnt het alsof een bundeling van de inheemsen door de regering zelf niet wordt nagestreefd. Voor de onthulling van een plaquette ter nagedachtenis van de inheemse strijders zegt de Vids niet te zijn uitgenodigd. Bij de start van de activiteiten op 9 augustus was de organisatie afwezig, volgens voorzitter Theo Jubitana omdat ze in tegenstelling tot andere inheemse organisaties geen spreektijd kreeg. Jubitana heeft al vaker geklaagd dat zijn organisatie niet formeel wordt uitgenodigd voor officiële activiteiten.

Als het de regering menens is dat bundeling onder de inheemsen noodzaak is voor erkenning van hun belangen, moet zij daar de eerste stap voor zetten. Uitsluiten om welk motief dan ook mag bestempeld worden als verdeel en heers, volgens velen modus operandi van de zittende regering.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina