Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Wet basiszorg moet nog kans van slagen krijgen

Wet basiszorg heeft nog geen kans van slagen gehad

19/08/2019 05:22 - Aidy Pinas-Agodeba

Matige opkomst op de vergadering van de Zorgraad.

Matige opkomst op de vergadering van de Zorgraad. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Voor de tiende keer was iedereen uitgenodigd om te participeren in een openbare vergadering van de Zorgraad. Net als eerder was ook zaterdag de opkomst matig. Belangrijke stakeholders lieten opnieuw verstek gaan. Zo ontbraken de minister en de directeur van Volksgezondheid en de directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg.

De wet Basiszorg bestaat over twee maanden vijf jaar. Het is belangrijk om na te denken over wat men met de wet wil, vindt Zorgraadvoorzitter Anjanie Ganput. Vooral de regering zou dat moeten doen. "Er wordt wel tig keren aangegeven wijziging basiszorg, maar ik mis steeds de evaluatie." Ze vindt het minder dat de personen die het steeds over wetswijziging hebben, juist afwezig zijn op de openbare vergadering waar in feite vanuit verschillende hoeken naar de wet wordt gekeken.

Ganput betreurt het dat de wet tot nu toe geen kans van slagen heeft gehad. Zowel de regering als de dienstverleners hadden het beter kunnen doen. De aanwezigen hebben laten merken dat ze nu wel anders verwachten, dan het verhaal dat ze intussen al kennen. Er zijn voorstellen gedaan aan de Zorgraad over onder meer communicatie met de beleidsmakers en stakeholders. Dit wordt op haast elke vergadering aangegeven als heikel punt.

Als de formele kanalen niet werken, moeten informele worden ingeschakeld. De voorzitter van de raad is daar echter geen voorstander van. Ze vraagt zich af waarom het werk niet naar behoren in de formele sfeer kan worden gedaan. Een ander voorstel vanuit de zaal is promotie en informatieverstrekking aan de gemeenschap.

Tijdens de bijeenkomst heeft de Zorgraad een blik geworpen op het verleden. De raad heeft een adviserende en toezichthoudende taak binnen het geheel. Tot de eerste stappen die zij heeft gezet, behoren veldoriëntatie en evaluatiegesprekken. De raad heeft in de voorbije periode meer dan zes voorstellen gedaan aan de Onderraad, waarmee verder niet veel is gedaan.

Ganput: "Het grootste voorstel had er meer betrekking op rust en regulering te brengen in de totale zorg. De uitdaging voor de Zorgraad zit er nog steeds in om de wet een kans van slagen te geven. Als orgaan genoemd in de wet hebben we enorm ons best gedaan om onze rol naar behoren te vervullen."

Er is volgens Ganput een mindshift nodig over de organisatie van de zorg. Dat er een tekort is aan medicatie, of dat mensen moeten bijbetalen, had volgens haar voorkomen kunnen worden. Dat is niet gebeurd en daarom is het belangrijk om na te gaan hoe deze kwestie is veroorzaakt en in de toekomst kan worden voorkomen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina