Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Eieroorlog

COMMENTAAR: Eieroorlog

20/08/2019 12:55

COMMENTAAR: Eieroorlog

 

HET WAS VERWACHTBAAR dat de eierboeren, die zichzelf legkwekers noemen, op hun achterste benen zouden staan na de zogenaamde interventie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in een poging de absurde prijsopdrijving van eieren een halt toe te roepen.

Het pas opgerichte legboerencollectief onder leiding van George Graham vindt het niet terecht dat LVV in samenspraak met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme de maximale opkoopprijs per ei heeft vastgesteld op SRD 1,12. Het collectief wil SRD 1,35 per ei.

LVV-minister Rabin Parmessar heeft enkele weken geleden in een gesprek met de pluimveesector getracht de prijs omlaag te krijgen. Dat had echter weinig effect, in tegenstelling tot wat het NII op 13 augustus beweerde. Daarin werd gesteld dat begin vorige week de winkelprijs voor een ei inmiddels was teruggebracht naar SRD 1,25 tot 1,50.

Dat was echter mooier geschetst dan de werkelijkheid was. Want de winkels die deze prijs hanteerden, waren op de vingers van één hand te tellen. Vrijwel overal werd nog tussen de SRD 1,65 en 2,00 bij de kassa gevraagd. En dat is nog steeds zo.

Los hiervan is het de vraag of de overheid zich wel mag bemoeien met de op- en verkoopprijs van een product dat door commerciële bedrijven wordt vervaardigd. Een ondernemer is vrij om zijn of haar prijzen te bepalen. Het valt te betwijfelen of het juridisch en wettelijk wel is toegestaan dat de overheid dit wil opleggen.

Aan de andere kant moeten de eierproducenten goed bij zichzelf te rade gaan of zij koste wat kost willen vasthouden aan een minimum-opkoopprijs van SRD 1,35. Graham heeft gelijk als hij zegt dat de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Maar als die prijs te hoog is, bestaat de kans dat consumenten overstappen naar alternatieven.

In het ergste scenario gaan er zware klappen vallen onder de eierboeren. Zoals op deze plaats enkele weken geleden al werd voorspeld, bestaat het risico dat als ze geen pas op de plaats maken en eieren voor hun geld kiezen, deze massaal zullen worden geïmporteerd. Je zou dus verwachten dat alle actoren binnen de pluimveesector de handen ineenslaan om tot een oplossing te komen die voor zowel voor de producenten als de consumenten bevredigend is.

In plaats daarvan zijn tientallen boeren uit de Associatie Pluimveesector Suriname gestapt omdat ze vinden dat hun belangen niet goed worden behartigd. Zij zijn een eigen collectief begonnen. Dat schept verwarring en zal hun zaak weinig goed doen. Want wie is nu het aanspreekpunt voor LVV?

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina