Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Suralco-gepensioneerden ernstig benadeeld

Suralco-gepensioneerden voor ruim 1,7 miljoen US dollar benadeeld

23/08/2019 09:07 - Wilfred Leeuwin

Suralco-gepensioneerden voor ruim 1,7 miljoen US dollar benadeeld

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Hoe de discussie over het vertrek van Alcoa/Suralco uit Suriname ook zal eindigen, het parlement lijkt eensgezind om dat vertrek niet te laten plaatsvinden, voordat het probleem van de Suralco-gepensioneerden is opgelost.

Vanuit zowel de coalitie als de oppositie is opgeroepen dat de bauxietmaatschappij Suriname niet verlaat voordat in de rechtszaak hierover, die nu al twee jaar bij de rechter dient, een uitspraak is gedaan. Bijkans zeshonderd gepensioneerden zouden reeds langer dan drie jaar maandelijks worden benadeeld; elk voor een bedrag van 232,50 US dollar. Dit komt erop neer dat ergens of door het bedrijf of door tussenpersonen jaarlijks ruim 1,7 miljoen US dollar wordt verdiend aan de pensioenregeling die in 2015 werd afgesloten.

Deze kwestie werd donderdag, tijdens de discussies over de Alcoa/Suralco-kwestie, breed uitgemeten door NDP-parlementariër Glenn Sapoen. De reacties aan beide zijden van het college waren duidelijk; deze kwestie zal eerst opgelost moeten worden voordat de Alcoa uit Suriname vertrekt. Waar Glenn Sapoen nog voorzichtig was, formuleerde Raymond Sapoen duidelijk dat hier wel degelijk sprake is van schending van het pensioenrecht, door de Suralco.

Naast deze groep van zeshonderd gepensioneerden die gekozen hebben voor een pensioenuitkering in Surinaamse dollars, is er een andere groep die pensioen in Amerikaanse dollars krijgt uitgekeerd. Deze groep kan bij het opnemen van hun pensioen niet beschikken over het volledige bedrag (gemiddeld USD 400), of kan bij de bank slechts een deel in USD uitgekeerd krijgen en het ander deel in SRD.

In 2015 kwam de Suralco een pensioenregeling overeen met haar medewerkers, van wie een deel ervoor koos om hun pensioen in SRD te ontvangen en een ander deel voor een pensioenuitkering in US-dollars. Voor degenen die gekozen hebben om in SRD te ontvangen, was het tot november 2015 geen issue, omdat de SRD-bedragen automatisch werden aangepast aan de US-dollarkoers van de Centrale Bank van Suriname.

Maar vanaf december 2015 werden de koersverandering van de SRD-uitkeringen, van de ene op de andere dag niet meer uitbetaald volgens de koers, die de Centrale Bank aangaf. Dat gold ook voor diverse verzekeringen. Door de inflatie zijn daardoor de pensioenen van oud- Suralcomedewerkers zo verslechterd dat de inkomsten onder deze groep sterk zijn afgenomen.

Glenn Sapoen, zelf een ex-Suralconier, spreekt van een "armoedige situatie", onder de gepensioneerden die in SRD hun pensioen krijgen uitgekeerd. Het pensioenbedrag is 400 US dollar. Bij de bank krijgen zij nu hun uitkering tegen een koers van SRD 3,35 voor 1 US dollar. Sapoen zegt dat tegen deze koers de gepensioneerden die hard hebben gewerkt voor de maatschappij slechts met SRD 1.340, genoegen moeten nemen. Tegen de huidige centralebankkoers zou dit bedrag ruim SRD 3.200 bedragen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina