Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ondertekening Alcoa-deal pas na grondige screening

Ondertekening Alcoa-deal pas na grondige screening

02/09/2019 10:11 - Ivan Cairo

Ondertekening Alcoa-deal pas na grondige screening

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Suriname en Alcoa/Suralco moeten nog een tijdschema opmaken om de wijzigingen die het parlement heeft voorgesteld te verwerken in het definitieve akkoord waarmee een einde wordt gemaakt aan de Brokopondo-overeenkomst.

"Ondertekening van de documenten zal pas plaatsvinden nadat partijen grondig de inhoud hebben gescreend. Niets is vanzelfsprekend en automatisch. Indien de documenten niet voldoen, zal de regering niet ondertekenen", zegt minister van Natuurlijke Hulpbronnen Sergio Akiemboto aan de Ware Tijd.

Hij stelt verder dat alle voorgestelde wijzigingen zullen worden opgenomen. Het is een veelheid aan documenten. Daarnaast zullen de relevante instituten die naleving van de afspraken moeten monitoren, gereed worden gemaakt. Akiemboto: "De goedkeuring is belangrijk en het was nodig, maar nu pas begint het echte werk. Dit traject zal zeker nog enkele maanden duren."

De bewindsman benadrukt dat de machtigingswet van het parlement betekent dat de regering toestemming heeft gekregen om zaken met de Amerikaanse multinational af te handelen. "Er zijn ook enkele specifieke punten op advies van de voorzitter van het parlement opgenomen."

In de wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen zijn onder andere de afspraken nader geregeld met de zakelijke en persoonlijke gerechtigden van terreinen waarop bauxiet is gewonnen, zoals in de Brokopondo-overeenkomst was benoemd.

"Het klopt dus helemaal niet dat Suralco met deze wet wordt gevrijwaard. Er is sprake van enige vrijwaring wanneer Suriname aangeeft akkoord te zijn met de aanpak van een specifieke case. Indien Suriname niet instemt dan is er ook geen vrijwaring", verduidelijkt de NH-minister. 

Hij geeft verder aan, dat Alcoa/Suralco de bauxietreserves in het Bakhuysgebied niet in gijzeling houdt zoals door sommige personen wordt beweerd. Suriname is vrij om te doen wat het wil met die bauxietvoorraden. De onderhandelingscommissie is bij wijze van goodwill overeengekomen dat Suralco de haalbaarheidsstudie doet, gebaseerd op de huidige ontwikkelingen binnen de olie- en gassector in de regio.

Nadrukkelijk is overeengekomen dat Suriname mag bepalen met wie in zee wordt gegaan om Bakhuys te exploiteren. Deze afspraken zijn geen onderdeel van de Brokopondo-overeenkomst. De bewindsman die met de Alcoa/Suralco-deal geconfronteerd werd toen hij eerder dit jaar aantrad, zegt zo veel als mogelijk de documenten te hebben bestudeerd. Van sommige heeft hij de samenvattingen gelezen.

Daarnaast heeft hij hoorsessies gehouden met relevante actoren om zich zo breed mogelijk te laten informeren. Hij kwam tot de conclusie dat Suriname wel succesvol uit de situatie kon komen. Wel constateerde Akiemboto dat er "onbewust en bewust heel veel ruis is veroorzaakt rondom de resultaten van de onderhandelingen". "Daarnaast bleven "de zuiver inhoudelijk discussies over de breekpunten uit, waardoor er zoveel andere interpretaties zijn gaan zegevieren", voegt hij eraan toe.

Samen met de onderhandelingscommissie, het parlement en zijn deskundigen is gefocust om een oplossing te vinden voor de breekpunten, wat volgens de minister gelukt is. Dat heeft erin geresulteerd dat er enkele wijzigingen zijn aangebracht. Suriname moet leren uit de fouten die in het verleden zijn gemaakt om zodoende overeenkomsten beter in de gaten te houden.

"Wij moeten in staat zijn om onze tekortkomingen te herkennen, erkennen en te werken aan verbetering. Suralco heeft zijn belang nauwkeurig en zeer oplettend veiliggesteld. Wij moeten groeien boven onze te emotionele benadering en vanuit rationele benadering gebaseerd op feiten ingaan op deze deal."

Doelende op voormalig coalitiepartij Palu, zegt Akiemboto, dat het hem verbaast dat "een bepaalde politieke partij die deel heeft uitgemaakt van de regering en zelf het ministerie onder beheer had allerlei insinuerende opmerkingen maakt".

"Indien deze partij zulke principiële standpunten had en niet opgewassen was tegen het besluit van de regering of de president, had de minister toen zijn ontslag moeten indienen. Achteraf scherpe opmerkingen maken, is gemeen en zonder niveau", stelt de bewindsman

Ook vindt hij het "een grove leugen" dat Alcoa/Suralco in samenspraak met de president gemaakte afspraken heeft afgewezen. "Het is niet waar". Akiemboto zegt dat hij en de onderhandelingscommissie rechtstreeks gesproken hebben met de Alcoa/Suralco-vertegenwoordiger hier of in het buitenland.

Vrijdagochtend hebben verschillende personen uit de coalitie de Ware Tijd voorgehouden dat Alcoa/Suralco alle tot dan gemaakte afspraken over wijziging van de conceptovereenkomst van tafel had geveegd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina