Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Geen Surinamers slachtoffer orkaan Dorian

Geen Surinamers slachtoffer orkaan Dorian

05/09/2019 10:17 - Ivan Cairo

Ravage door orkaan Dorian op de Bahama's.

Ravage door orkaan Dorian op de Bahama's.  

PARAMARIBO - Voor zover bekend zijn Surinamers die in het Amerikaanse Florida wonen of zich daar voor zaken of vakantie bevinden geen slachtoffer geworden van orkaan Dorian. Na de Bahama’s, waar het noodweer dood en verderf heeft gezaaid, worden nu de zuidelijke staten van de VS gegeseld door de orkaan, die inmiddels is afgezwakt tot een tropische storm van de tweede categorie.

"Er zijn geen gevallen bekend bij het consulaat-generaal over Surinamers die getroffen zijn door hurricane Dorian. We hebben geen privé-berichten ontvangen en ook via de officiële kanalen hebben we geen melding ontvangen over verongelukte Surinamers. In South Florida hebben, we los van onweer en hevige windstoten - al dan niet plaatselijk - geen noemenswaardige effecten ervaren", zegt Marsha Renfurm, Surinames consul-generaal in Miami aan de redactie van de Ware Tijd.

Ze voegt eraan toe dat Surinamers in het noorden van Florida, met name Broward County en hogerop, wel te maken hebben gehad met onweer en windstoten. "Dit is het gebied waar meer Surinamers woonachtig zijn. Het consulaat-generaal is bekend met enkelen die daar woonachtig zijn. Echter is het exacte aantal niet bij ons bekend."

Renfrum stelt verder dat in geval van natuurrampen en/of andere calamiteiten het consulaat-generaal 1 maal 24 uur bereikbaar is. Informatie zoals opgestuurd door de Amerikaanse dienst belast met buitenlandse diplomatieke missies wordt, aldus de vertegenwoordiger in Miami, zoveel als mogelijk gecommuniceerd met de diaspora vanaf de eerste signalen dat er een storm of hurricane zich vormt in de oceaan.

Renfurm: "Hulp wordt geboden met alle voor ons beschikbare middelen, afhangende van de behoeften die er bestaan." Ze geeft desgevraagd verder aan dat er zich momenteel een aantal vakantiegangers en zakenlieden in Florida bevinden.

"Geen enkele heeft zich aangemeld op het consulaat-generaal voor assistentie die zij nodig mochten hebben in verband met hurricane Dorian. We hebben slechts enkele telefoontjes, e-mails en apps van mensen ontvangen die hier naar toe zouden vliegen voor vakantiedoeleinden om te vragen naar de veiligheid en stand van zaken", zegt Renfurm.

Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Beighle-Pollack, benadrukt dat Surinamers in Florida altijd toegang hebben tot de missie daar mochten ze hulp nodig hebben.

"Wij zullen ons extra inspannen om de contactgegevens van onze consulaat bekend te maken naar het publiek en vooral ook het consulaat te vragen extra alert te zijn zodat als er zich gevallen voordoen men ze maken. Daarnaast vragen wij ook aan reizigers om niet in het pad van de orkaan te lopen omdat je jezelf onnodig in een bepaalde situatie manoeuvreert", zegt de bewindsvrouw.

Ze erkent dat het vakantietijd is maar tegelijkertijd dienen vakantiegangers te beseffen dat dit samenvalt met het orkaanseizoen. Ze brengt 2017 in herinnering toen een groot aantal Surinamers in Sint Maarten strandde nadat daar een orkaan had toegeslagen en een operatie op touw gezet moest worden om hen over te brengen naar Suriname.

De minister voegt eraan toe dat de regering momenteel een noodhulpactie voor het zwaar getroffen Bahama's op touw zet. Vooral water dat dringend nodig is zal worden geschonken en mogelijk ook financiële steun. Via Caricom-orgaan CDEMA is Suriname gevraagd een deskundige te leveren voor assistentie in de olieraffinaderij op Bahama's.

Door CDEMA is ook een lijst samengesteld waarop zaken zijn opgenomen die Bahama's dringend nodig heeft voor de wederopbouw. Consul-generaal Renfurm zegt, dat het consulaat intussen samen met de lokale autoriteiten in Florida inzamelingsacties houdt om noodhulp aan de bevolking van Bahama's te bieden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina