Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nieuwe statuten SVB niet in behandeling genomen

Nieuwe statuten SVB niet in behandeling genomen

05/09/2019 20:18 - Stan Herewood

Nieuwe statuten SVB niet in behandeling genomen

 

PARAMARIBO - Op verzoek van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft de Fifa in 2018 nieuwe conceptstatuten bekeken, aangevuld en teruggezonden. Met de voorgenomen introductie van een profcompetitie hebben leden de conceptstatuten tegen het licht geplaatst van de nieuwe rol van de algemene ledenvergadering en de structuren bij de SVB. In de verbeterde versie van de Fifa zijn ingrijpende structuren vastgelegd.

Zo wordt de algemene ledenvergadering, het congres - het hoogste en wetgevende orgaan. De Uitvoerende commissie wordt het uitvoerend orgaan en het secretariaat-generaal het bestuursorgaan. De gerechtelijke organen zijn aangeduid als de Tuchtcommissie, de Ethische Commissie en Beroepscommissie. SVB-leden willen dat de nieuwe structuur op een algemene ledenvergadering wordt besproken.  Ze wijzen erop dat de huidige statuten voorzien in de oprichting van een sectie betaald voetbal maar de onderbouwing en regelgeving ontbreken.

De commissie-Emanuels die door de SVB was ingesteld om een richtingwijzer te ontwerpen is vorige week door het bondsbestuur ontbonden. Nog voordat dit gebeurde hebben twee voorname personen die zich hadden ingezet om op basis van een roadmap een goede start van een profcompetitie te garanderen zich teruggetrokken uit de commissie. Kennelijk is een jurist in de plaats van de commissie aangetrokken als directeur betaald voetbal.

De huidige vernieuwde statuten die op het bord liggen van het SVB bestuur, zijn er duidelijk over dat bij wijziging van de 'constitutie' van de SVB, in het congres tweederde meerderheid van de stemmen der leden nodig is. Dat schijnt het principe te zijn bij ingrijpende zaken zoals onderbouwde en ingrijpende wijziging van de inrichting van de bond. De redactie heeft bij enkele voet ballers in de eerste divisie de meningen gepeild welk besluit zij zullen nemen als hen gevraagd wordt profvoetballer te worden. Ze stellen dat er over hen geen besluiten moeten worden genomen, zonder hen.

In de eerste plaats vinden spelers die reeds een goede maatschappelijke carrière hebben opgebouwd bij particulieren of de overheid, dat ze niet zonder meer afstand daarvan kunnen doen. Veel zal volgens hen afhangen van de contracten die gesloten worden, en waarborging over hun toekomst. Dezelfde trend schijnt zich voor te doen bij sommige trainers die hun huidige maatschappelijke positie wensen te handhaven. Volgens de Fifa-principes hebben meer betrokkenen bij associaties stemrecht dan tot nu werd aangenomen.

Deze zijn elke regionale vereniging, de elite league, de vereniging van voetbaloefenmeesters, de raad van voetbalscheidsrechters, de nationale vrouwenvoetbalvereniging, de zaalvoetbalbond en de strandvoetbalbond. Voorts is er een bepaling dat congres afgevaardigden horen bij het lid dat zij vertegenwoordigen en worden benoemd of gekozen door het bevoegde orgaan van dat lid. Het lid moet de bond schriftelijk op de hoogte stellen van zijn congres afgevaardigden (en twee plaatsvervangers) minstens een week vóór het congres. Elk lid zal één stem hebben.

Een congresafgevaardigde mag niet horen bij een lid of meer dan één lid vertegenwoordigen. Alleen aanwezige congres afgevaardigden hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen in het congres. Deelname per volmacht of per brief is niet toegestaan. De leden van de Uitvoerende Commissie en de Secretaris-Generaal zullen zonder stemrecht deelnemen aan het congres. De voorzitter en vicevoorzitter mogen niet langer dan twee opeenvolgende termijnen dienen, terwijl gewone leden niet langer dan drie opeenvolgende termijnen mogen aanzitten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina