Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Pas in 2032 voldoende rechters

Pas in 2032 voldoende rechters

09/09/2019 10:09 - Ivan Cairo

Pas in 2032 voldoende rechters

 

PARAMARIBO - Volgens een prognose van het ministerie van Justitie en Poilitie (JusPol) bereikt Suriname in 2032 het aanvaardbare niveau van 36 rechters. Met het huidige aantal van negentien kantonrechters is er sprake van een ernstig tekort wat resulteert in hoge werkdruk bij de rechterlijke macht, ongewenst langdurige rechtszaken en onaanvaardbare achterstanden.

Volgens de wet op de inrichting en Samenstelling van de Rechterlijke Macht zou Suriname minimaal veertig rechters moeten hebben. "Naar zowel internationale maatstaven als regionale maatstaven is het huidig aantal rechters ver beneden de algemeen aanvaardbare norm", stelt het ministerie in de conceptbegroting-2020.

Er is ook sprake van geen of onvoldoende juridische ondersteuning aan de rechter, constateert het ministerie. Via de vijfjarige Raio Opleiding Zittende Magistratuur, bedoeld voor juristen met onvoldoende ervaring in de rechtspraktijk en de tweejarige Rio Opleiding Zittende Magistratuur, bedoeld voor juristen met ruime ervaring in de rechtspraktijk en met voor het Hof van Justitie relevante maatschappelijke ervaring, wordt gewerkt aan een inhaalslag.

Gelet op de praktijksituatie waarbij per vijfjarige cyclus ongeveer vijf rechters worden afgeleverd en de komende jaren enkele rechters met pensioen zullen gaan, verwacht het ministerie dat het aantal de komende periode stelselmatig zal klimmen naar 21 rechters dit jaar, 22 in 2021, 27 in 2022, 29 het jaar daarop, 28 in 2024 31 in 2027 en 36 in 2032.

Om het schrijnende tekort aan rechters op duurzame wijze terug te dringen, de onaanvaardbaar hoge werkdruk van de rechter te verminderen en een efficiencyslag te maken, zullen enkele programma's simultaan moeten worden uitgevoerd.

Zo moet er een onafgebroken uitvoering zijn van de drie cycli van de Raio- en Rio-opleidingen tot rechter en van de nog op te zetten Opleiding tot Schrijfjurist. Ook moeten zittingsgriffiers de rechters beter inhoudelijk ondersteunen. 

Inmiddels is in 2017 en 2018 een aanvang gemaakt met de verschillende programma's. In 2017 heeft de toenmalige minister van Justitie en Politie een aanzet gegeven tot het opnieuw activeren van de Raad voor de Selectie en Opleiding ten behoeve van de Rechterlijke Macht.

De selectie- en wervingsprocedure is in gang gezet en de eerste cyclus van de Raio Opleiding Zittende Magistratuur is in 2018 in uitvoering genomen. De derde mogelijkheid om het bestand van rechters uit te breiden is eigen identificatie van het Hof van Justitie.

Hierbij gaat het om juristen die het Hof snel voltijd of in deeltijd kan inzetten vanwege hun ruime kennis van het recht en grote ervaring in de toepassing van het recht. Het Hof van Justitie heeft circa tien kandidaten gescout. Het is de bedoeling om deze kandidaten, zodra de regering fiat verleent, voor te dragen voor benoeming tot rechter, zodat zij kunnen worden ingezet.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina