Registreren | Inloggen       Colofon
  •  

COLUMN: Reces

12/09/2019 14:00 - Pokay Tongo

COLUMN: Reces

Stuart Rahan  

De nationale volksvertegenwoordigers zijn deze hele maand september met reces. Op 30 september is de parlementaire vakantie echter voorbij en begint officieel het nieuwe politieke jaar. Dat is de kans voor de president om na een absentie die langer duurde dan het DNA-reces zijn gezicht te tonen op het democratische podium dat hij verafschuwt. Dan spreekt hij de verplichte jaarrede uit. Aankomende jaarrede zal politieker en geladener zijn: die is nog maar een paar maanden verwijderd van de verkiezingen in mei volgend jaar.

In een buitengewone openbare vergadering voert de president ons terug naar glorietijden van weleer. Wat er goed ging (ik zou niet weten wat) is de verdienste van de eigen (vriendjespolitieke) inspanning, en wat er mislukte, daar zijn tegenstanders verantwoordelijk voor. De president heeft geen eigen boezem dus wijst hij met het belerende vingertje. En aangezien de toekomst nog ongewis is en iedere megalomane narcist die naar eigen inzicht invult, zal de lijst met beloften zeker tot Tokyo reiken. "We kunnen, we willen, we zullen", tot zijn gehoor aanvult: "loze beloven slechts".

Sinds de conceptgrondwet in 1987 door het ganse land werd gepromoot en op 25 november van dat jaar in een referendum werd aangenomen, blijkt menig grondwetsartikel te verstoffen. De wet op het Constitutioneel Hof, opgenomen in artikel 144 van de Grondwet, is zo een organieke wet, geheel gevrijwaard van welke politieke invloed of macht. Tweeëndertig jaar na dato is deze wet op het Constitutioneel Hof, net aan de vooravond van het reces, dit jaar eindelijk aangenomen.

De oppositie verzaakte haar plicht door niet tegen te stemmen maar weg te lopen voor haar verantwoordelijkheid. Gelukkig was er de jaknikkende coalitie. De wet is volgens NDP-coryfee Melvin Bouva aangenomen in goede samenspraak met de regering. Hij is blij met deze samenwerking waarin volgens hem "wederom goede checks and balances zijn bereikt voor de regering, voor de rechterlijke macht en De Nationale Assemblee". Checks & Balances klinkt net zo mooi om waar te zijn als het containerbegrip transparantie.

Dit wettelijke orgaan is volgens vicepresident Ashwin Adhin onafhankelijk. Maar het is nu al politiek omdat de invulling door de president geschiedt op voordracht van DNA. In feite zal de omgekeerde procedure gevolgd worden. De jurist voor professionele handhaving van wet en recht, zal niet worden uitgenodigd om zitting te nemen in het Hof. Het Constitutioneel Hof toetst conceptwetten aan de Grondwet en verdragen. Bij strijdigheid vindt er afwijzing plaatst.

Adhin verdedigde de wet door te stellen dat het Constitutioneel Hof een onafhankelijk orgaan is en geen rechtsprekend college. In feite zegt hij dat de zittende regering onwelgevallige wetsadviezen van het Hof aan de kant mag zetten. Een dubieuze taak voor een belangrijk grondwettelijk orgaan dat in feite (soms) voor spek en bonen dreigt zijn nek uit te steken.

Die onduidelijkheid over het gewicht van het Constitutioneel Hof moet weggenomen worden om de ongeloofwaardigheid in wet en recht wederom geloofwaardig te maken. Kortom, er is toch nog werk in deze vakantieperiode. Ik ben benieuwd welke DNA-leden, ministers en de president niet naar het buitenland op vakantie gaan maar de zo geprezen binnenlandse vakantieoorden vereren met een bezoek.

De vicepresident gaat op kosten van de belastingbetaler naar India voor een of andere vage universiteitsaangelegenheid en spreekt de reguliere VN-vergadering toe. Welke winst valt er voor Suriname te behalen? En kom mij niet vertellen dat de Indiase vriendschap versteviging verdient omdat Suriname ooit economisch voordeel had van Indiase contractarbeiders want nu is er slechts sprake van eenrichtingsverkeer. Kleinoden ontvangen, vullen gauw onze kinderhand. En met vakantie op andermans kosten vergeet je al snel dat jij er niet zelf voor hoefde te zweten. 

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina