Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Bakpro blijkt verkiezingsstunt

Bakpro blijkt verkiezingsstunt 2015 te zijn

14/09/2019 20:19 - Beta Debidien

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, die zich al enige tijd duidelijk profileert als pleitbezorger voor Nickerie.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, die zich al enige tijd duidelijk profileert als pleitbezorger voor Nickerie. Foto: dWT Archief  

NIEUW-NICKERIE - De afgifte van grondpapieren voor het geprojecteerde woningbouwproject Bakpro achter de Prins Bernhardpolder in Nickerie kort vóór de verkiezing van 2015 blijkt nu, ruim vier jaar later, een wassen neus. Het project voor woningbouw is vanaf het begin omstreden, omdat de grond giftig zou zijn en drassig is. De grondpapieren zijn indertijd met veel ophef verstrekt, maar na de verkiezing is er niets meer gebeurd.

NDP-parlementslid Rachied Doekhie had alles in het werk gesteld om het gebied open te stoten, bouwrijp te maken en infrastructuur, zoals wegen aan te leggen, zodat de ongeveer achttienhonderd bouwkavels uitgegeven konden worden. De grondpapieren werden in snel tempo in orde gemaakt met de bedoeling dat de 'gelukkigen' snel konden bouwen. Na de verkiezingen is het project stilgelegd waardoor het gebied weer onder hoog wied is komen te staan.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, die zich al enige tijd duidelijk profileert als pleitbezorger voor Nickerie, meer in het bijzonder voor het Mungra Medisch Centrum (MMC), wil dat het project snel in orde wordt gemaakt. Hij heeft dit woensdag laten weten aan zijn collega Vijay Chotkan van Openbare Werken, Communicatie en Transport.

Elias sprak daarbij nadrukkelijk over de vijftig bouwpercelen die zijn toegewezen aan personeelsleden van het MMC, onder wie verpleegkundigen. Medewerkers van het ziekenhuis hebben hem, toen hij daar nog directeur was, vaker gevraagd waar de percelen blijven en wanneer ze mogen gaan bouwen. Ze wezen er ook op dat er geen wegen waren in het project in wording.

Chotkhan heeft Elias niet kunnen beloven dat hij het project gelijk zal aanpakken. "We nemen het mee en gaan ervoor zorgen dat de deskundigen opmetingen doen van wat aangepakt moet worden. Als mijn collega aangegeven heeft dat Bakpro noodzaak is, dan is het mijn plicht het project ook aan te pakken en te zorgen dat de behoefte die daar is ook in orde wordt gemaakt".

Radjesh Mohan, aan wie een perceel is toegewezen waarmee hij tot nu toe niets kan, zegt weinig hoop te hebben dat hij kan gaan bouwen: het gaat om vrij laaggelegen grond, omringd door landbouwgebieden waar de rijstarealen met behulp van landbouwvliegtuigen ingezaaid en met chemicaliën bespoten worden. Hij heeft ook informatie dat het terrein bij geringe regenval onder water loopt, omdat de afwatering niet goed geregeld is.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina