Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Een open brief aan de columnist

INGEZONDEN: Een open brief aan de columnist

20/09/2019 04:03

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Geachte mevrouw Bijlhout. In uw column ‘Schurkenstaten’ van 30 augustus citeert u mij. Althans: die indruk wekt u. In werkelijkheid legt u mij kwalijke woorden in de mond die ik niet gebruikt heb. Helaas is mijn verzoek tot rectificatie ervan niet door uw krant ingewilligd. Daarom nu (pas) deze brief.

Aanleiding van uw column was een gesprek op het Nederlandse Radio 1, waarin onder anderen met mij werd gesproken over het bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken aan Suriname en over de invloed van China in Suriname. Een columnist mag zijn of haar mening geven om lezers te prikkelen. Maar wanneer u in uw column verwijst naar een radio-uitzending (die waarschijnlijk geen enkele lezer van de column gehoord heeft), behoort u zorgvuldig te zijn met schriftelijke parafrasering. U bent dat niet.

Over welke 'citaten' spreek ik?

In de uitzending ga ik in op de uitspraak van minister Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken over samenwerking met de Russen op het gebied van cybercriminaliteit. In de uitzending werpt de studiogast in Nederland (Dave Ensberg) de vraag op of de Russen wel de aangewezen partij zijn om het gevecht aan te gaan tegen cybercriminaliteit. Hij zegt dat samenwerking met Rusland op dit gebied, gezien hun reputatie als beïnvloeders van onder meer de Amerikaanse verkiezingen, 'bijna lachwekkend' is.

In uw column citeert u mij en hoort u mij zeggen " … dat met het aanbod om cybercriminaliteit te bestrijden de Russen uitgebreid spionageactiviteiten uitvoeren in ons land". Mevrouw Bijlhout, zelfs met de meest creatieve interpretatie van mijn woorden kunt u niet tot zo een citaat komen.

Dan ga ik in op het Safe City-project van de Chinezen. Driehonderd veiligheidscamera's in Paramaribo waarmee je gestolen auto's kunt opsporen en criminelen kunt volgen. Maar waarmee ongetwijfeld ook gezichts- en kentekenplaatherkenning mogelijk is die voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Ik signaleer in de uitzending dat dat laatste aspect in de publiciteit in Suriname nauwelijks aan de orde komt. Ook stel ik dat er in ons land geen adequate privacywetgeving is om dit soort nieuwe technologie op een wijze te gebruiken zoals dat in een fatsoenlijke democratie en rechtsstaat hoort.

Opnieuw verdraait u in uw column mijn woorden: "De Surinamers begrijpen ook niet wat de capaciteit is van de camera's en de grote zendmasten die de Chinezen hebben geplaatst in Paramaribo." Mijn feitelijke analyse van het project wordt neergezet als een denigrerende sneer, gemaakt door die arrogante bakra die vindt dat de Surinamers dom zijn en zich door de Chinezen voor de gek laten houden.

Ten derde zegt u dat ik Suriname kwalificeer als 'schurkenstaat'. Ook daarbij slaat u de plank mis; ik heb dat niet gezegd over Suriname. U en ik kibbelden al eerder over een column van u. In 2017 suggereerde u dat de Nederlandse media in Suriname blindelings het beleid van Den Haag volgden. Ook dat was (en is) volstrekte onzin.

Mijn advies: laat frustratie achter u en vergeet rancune. En vorm uw mening in het vervolg op basis van feiten. Fake nieuws is er de laatste tijd al genoeg in Suriname.

 Harmen Boerboom

 Suriname-correspondent NOS

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina