Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Reactie op Dayanand Dwarka

INGEZONDEN: Reactie op Dayanand Dwarka

20/09/2019 16:02

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

In het artikel “VHP vervalst geschiedenis” in dWT Online van 19 september beweert Dayanand Dwarka dat de VHP de geschiedenis vervalst met betrekking tot de verbroederingspolitiek. Hij stelt dat de VHP de naam van de NPS-voorzitter met betrekking tot de verbroederingspolitiek verzwijgt. Dat de VHP de naam van Pengel verzwijgt is een pertinente leugen en een doorzichtige poging van Dwarka om negatieve etnische sentimenten aan te wakkeren.

De geschiedenis laat feitelijk zien dat VHP juist de eer en de grani geeft aan de NPS en aan Pengel. Bij de komende conferentie spreken alleen deze partijvoorzitters, Chan Santokhi en Gregory Rusland, over de betekenis van de verbroederingspolitiek voor ons land. De reden is door voorzitter Chan Santokhi heel duidelijk aangegeven tijdens de persconferentie van vrijdag 13 september, namelijk, dat het de voorzitters van de VHP en NPS waren die de verbroederingspolitiek hebben uitgedragen, vanaf de jaren vijftig.

Feit is echter wel dat de verbroederingspolitiek is geïnitieerd en gedurende zijn leven is gepropageerd door Jaggernath Lachmon. Dat heeft hij tot zijn laatste adem gedaan, en ook na het overlijden van Jopie Pengel. Dit omdat Lachmon heilig geloofde in de noodzaak van een vreedzame relatie tussen de bevolkingsgroepen van Suriname. Dit blijkt onder andere uit het feit dat tijdens het militaire bewind, het voor hem een voorwaarde was om Arron en Soemita, de toenmalige voorzitters van de NPS en de KTPI, volledig te betrekken bij het voeren van gesprekken met het Militair Gezag voor herstel van de democratie in Suriname.

Dat beleid heeft hij samen met de leiders van de NPS, de KTPI en later met PL uitgedragen. Lachmon geloofde namelijk dat in het multi-etnische Suriname het gevaarlijk is wanneer één etnische groep domineert en andere in een ondergeschikte positie houdt. Hij was ervan overtuigd dat alle Surinamers - ongeacht ras, etniciteit, geloof - gelijke rechten hebben. Dat is het beleid dat de huidige VHP-leiding uitdraagt en verder invulling aan geeft, door de VHP te transformeren tot een partij waarin alle Surinamers zich thuis voelen, en dit ongeacht hun etnische afkomst, hun woonplaats, sociale klasse, gender, religie en ongeacht hun leeftijd.

Dat was de droom van Lachmon, hij heeft het zaad van verbroedering gezaaid en heeft de plant van verbroedering onderhouden samen met collega politici en andere leiders. Daarbij heeft hij als strijdmakker in eerste instantie gevonden Johan Adolf Pengel en in latere jaren Iding en Willy Soemita, Henck Arron, Ronald Venetiaan, Salam Somohardjo en niet te vergeten Brunswijk, Caprino Allendy e.a... In deze rij hoort ook Fred Derby thuis. Samen hebben zij rust, vrede en welvaart gebracht in Suriname

Lachmon heeft ook andere leiders en vele Surinamers weten te overtuigen dat de verbroederingspolitiek de enige manier is om een waarachtige democratie in Suriname tot stand te brengen. Een democratie waarin de leden van de samenleving vreedzaam met elkaar en in harmonie leven. Dat is ook de boodschap die opeenvolgende voorzitters Ram Sardjoe en Chan Santokhi op eigen wijze hebben uitgedragen.

Dat de VHP, waarin alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn, het land alleen zou willen regeren, is feitelijk onjuist en misleidend van de zijde van Dyanand Dwarka. Het VHP-congres heeft besloten om zelfstandig de verkiezingen in te gaan. De voorzitter van de VHP heeft tegelijkertijd uitdrukkelijk - keer op keer - gezegd dat zelfs indien de VHP dertig of meer zetels zou halen, deze partij zal samenwerken met alle Surinamers die het beste met het land voorhebben. "Wij hebben alle krachten nodig", aldus Santokhi. De houding van alleen regeren heeft de VHP nooit gehad en zit ook niet in haar karakter. Dat Dwarka naar eigen zeggen niet kon leven met het democratische besluit van het hoogste partijorgaan om zelfstandig de verkiezingen in te gaan, zegt meer iets over hem dan over de VHP.

Dwarka is niet de eerste en zeker ook niet de laatste die willens en wetens probeert tweedracht te zwaaien door middel van leugens en misleiding. Het is zijn goed recht op een eigen mening waarbij hij geen geloof heeft in de VHP. Het zou hem sieren om zijn mening te staven met feiten en niet met onverifieerbare emoties en gevoelens. Hij gelooft blijkbaar niet dat de VHP leden van verschillende etnische groepen op een verkiesbare plaats zal zetten. Welnu, de leiding van de VHP kennende en de plannen die men heeft, kan ik Dwarka en alle pessimisten garanderen dat de VHP in alle districten kandidaten zal stellen en wel op een zodanige wijze dat de kandidatenlijst een weerspiegeling zal zijn van het district en de Surinaamse bevolking.

Tenslotte: Ik ben het slechts met betrekking tot één zaak eens met Dwarka: de door VHP beoogde transformatie naar eenvolledig multi-etnische partij is niet een kwestie van een schakelaar omzetten. Het is een proces van vallen en opstaan, het trekken van lessen uit de geschiedenis. Geschiedvervalsing past daar niet in. Daarom is de VHP reeds in 2012 daadwerkelijk begonnen met het transformatieproces en de inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. Ik vraag mij in gemoede af of Dayanand Dwarka de transformatie van de VHP zoals hierboven geschetst toejuicht, of wil hij dat deze partij voor altijd een Hindoestaanse partij moet blijven?

Maurits S. Hassankhan

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina