Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Niet eenieder begrijpt Saamaka Daka'

‘Niet eenieder begrijpt waar Saamaka Daka om gaat’

20/09/2019 10:19 - Cheflin Paulus

Cultureel antropoloog Salomon Emanuels.

Cultureel antropoloog Salomon Emanuels. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - “Het is een nieuw ding en het roept weerstand op bij delen van de samenleving. Zo wil ik het begrijpen. Ik zie geen opzet in de verdeelde meningen. Ik zie gewoon dat mensen nog niet hebben begrepen waar het om gaat. Ik denk dat ze daarom niet weten hoe met deze dag om te gaan.” Dat stelt cultureel antropoloog Salomon Emanuels wanneer de krant hem confronteert met klachten dat niet alle Saramaccaners vrij krijgen om op 19 september het vredesverdrag te herdenken dat 257 jaar eerder is gesloten tussen de koloniale overheid en de marrons aan de Boven-Suriname- en Saramacca­rivier.

De regering nam eerder deze week het besluit dat Saramaccaners in dienst bij de overheid niet op het werk hoefden te verschijnen. Emanuels zegt dat hij elke particuliere werkgever kan begrijpen die weigert medewerking te verlenen aan werknemers die de dag willen vieren. "Er zijn formele lijnen, dan verwacht je dat je vanuit een bepaalde hoek een mededeling krijgt om te handelen."

Door de beknopte informatieverschaffing zo vlak voor 19 september, was het volgens hem verwachtbaar dat er verdeelde meningen zouden ontstaan. De wetenschapper ziet de houding van de leidinggevenden niet als kwade opzet, maar als een feit dat de totale gemeenschap moet wennen aan een nieuwe ontwikkeling die zich manifesteert binnen de samenleving.

De mate van begrip ligt in het bijzonder in de manier waarop de bekendmaking en informatiestrekking over de Saamaka Daka is geschied. Of de Saamaka Daka een nationale vrije dag moet worden, durft Emanuels niet te stellen. Vooral omdat er verschillende meningen bestaan over verdeeldheid binnen de marrongemeenschap. Emancipatieprocessen binnen deze gemeenschap lopen volgens de cultuurdeskundige niet snel genoeg om de noodzaak nu al in te zien.

De Saamaka zijn volgens hem als groep het zwaarst getroffen door de moderne ontwikkeling in het land. Dat wordt nog versterkt doordat een deel van deze groep bij de aanleg van de Brokopondo-stuwdam zijn oorspronkelijk woongebied is kwijtgeraakt. Daarnaast is hun woongebied opgesplitst met het gevolg dat zij economisch, sociaal en cultureel verlies hebben geleden. "Als je een lijn zou trekken om te meten hoever de groepen onderling zijn achtergelopen, merk je dat die achterstand bij de Saamaka het grootst is."

De Saamaka Daka kan Saramaccaners faciliteren om de grote inhaalslag ten opzichte van andere marrongroepen te maken. De bedoeling is volgens de wetenschapper om als samenleving gezamenlijk op te trekken en cultureel erfgoed en kennis te waarborgen. De viering van de dag, de verdeelde meningen en de houding van mensen die het niet eens zijn met een vrije dag, maken volgens hem deel uit van een bewustwordingsproces. De hele discussie en heisa rond de viering zullen volgens de deskundige over enkele jaren niet meer nodig zijn. Hij voorspelt dat de natievorming dan vergevorderd zal zijn.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina