Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Onderzoek OM in SPSB-kwestie nog gaande

Onderzoek OM in SPSB-kwestie nog gaande

28/09/2019 10:29 - Ivan Cairo

Onderzoek OM in SPSB-kwestie nog gaande

 

PARAMARIBO - Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar vermoedelijke malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is nog gaande. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) wacht op de uitkomst van dat onderzoek en de navorsingen van de accountants die de regering heeft ingezet.

Het parket heeft in dit onderzoek geen bewijs gevonden van enige betrokkenheid van de governor van de Centrale Bank van Suriname, als cliënt, bij mogelijke frauduleuze handelingen bij de SPSB. Dat kwam vrijdag naar voren tijdens een informatiesessie van de CBvS met journalisten.

Toen deze kwestie in mei dit jaar in de media bekend werd, circuleerde informatie dat Van Trikt en zijn bedrijven zouden hebben geprofiteerd van de vermeende malversaties. Op gelekte documenten van de SPSB kwamen de namen van zijn bedrijven voor. Limebridge Holding, een bedrijf van Van Trikt, stond voor SRD 142.000 rood bij de SPSB toen. Naar de mogelijke betrokkenheid van Van Trikt en zijn bedrijven zijn twee onderzoekingen verricht.

De governor merkt op dat er tussen hem en de SPSB een dispuut was. Er zou een betalingsachterstand zijn opgetreden omdat hij het oneens was met de jaarlijkse "woekerrente" van 101 procent die de bank hanteerde. Partijen hebben uiteindelijk overeenstemming met elkaar bereikt en de betalingsachterstanden zijn weggewerkt. 

De Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) heeft inmiddels een deelrapport over haar feitelijke bevindingen in het onderzoek naar bedrijfsprocessen bij de SPSB naar de procureur-generaal gestuurd. De procureur-generaal heeft Van Trikt op 13 augustus schriftelijk meegedeeld dat tegen hem geen strafbare feiten zijn gevonden in een door de Clad ingesteld onderzoek. Wel wordt geconcludeerd dat er "sprake moet zijn geweest van een langdurend dispuut over de accumulatie van de debetrente, dat mogelijk de non-aflossing voor geruime tijd tot gevolg had". Het debetsaldo van SRD 142.000 werd op 27 mei betaald door Limebridge.

Orion Capital Investments, een ander bedrijf van de governor, had bij het pensioenfonds van de SPSB een hypothecaire lening van 240.000 US dollar genomen. Op 31 mei dit jaar werd het uitstaande debetsaldo van iets meer dan 235.000 US dollar volledig betaald. "Concluderend kan gesteld worden, dat uit bovenvermeld Clad-rapport niets is gebleken van onregelmatigheden die zouden kunnen leiden tot enige verdenking van een of meer gepleegde strafbare feiten door de directie (met u als toenmalig directeur) van Limebridge Holding NV en Orion Capital Investments NV", schrijft de procureur-generaal.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina