Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • President staat stil bij wapenfeiten

President staat stil bij wapenfeiten

01/10/2019 21:04 - Ivan Cairo

President Desi Bouterse tijdens de laatste jaarrede van de regeerperiode 2015-2020.

President Desi Bouterse tijdens de laatste jaarrede van de regeerperiode 2015-2020. Foto: DNA  

PARAMARIBO - In zijn laatste jaarrede van de regeerperiode 2015-2020 bleeft president Desi Bouterse stilstaan bij enkele prestaties van het afgelopen dienstjaar. Hij noemde onder andere de goedkeuring van de wet Garantiefonds en de wet Woningbouwfonds door De Nationale Assemblée, initiatieven van het parlement.

"Naast eigen inspanningen vanuit de regering om oplossingen te vinden voor de woningnood, ondersteunt de regering ook particuliere initiatieven. Deze Public Private Partnership zal verder worden gecontinueerd. Het Affordable Housing Programma dat een looptijd heeft van vijf jaar is begin 2019 van start gegaan. Het programma loopt dus tot eind 2023 en zal derhalve in het dienstjaar 2020 verder worden uitgevoerd", zei Bouterse.

De beschikbare middelen van dit programma zullen worden aangewend om landelijk subsidie te verstrekken aan lagere inkomensgroepen voor het bouwen, uitbreiden of renoveren van hun huizen. Er zullen ruim vierduizend huishoudens hiervan gebruik kunnen maken. De focus ligt niet alleen op gebieden in de kustvlakte, maar ook in het binnenland.

Zo zal verder uitvoering worden gegeven aan het Low Middle Income Shelter Programma, een zakelijk woningbouwfinancieringsprogramma op basis van een jaarlijkse niet-commerciële hypotheekrente van 6 procent voor gezinnen die een nieuwe woning willen bouwen of een bestaande woning willen verbouwen. Bouterse: "De regering bevordert door alle genoemde modaliteiten zoveel mogelijk dat burgers niet aan de rand van de samenleving belanden."

De president sprak ook over de bouw van duizend woningen in Paramaribo-Noord, een schenking van China. De regeringsleider noemde verder de successen in het drinkwatervoorzieningenbeleid. De SWM heeft op talrijke plaatsen in stad en district drinkwatervoorzieningen in orde gemaakt of uitgebreid. De vervanging en uitbreiding van het waterleidingnet in Coronie, Nickerie en Para zullen verder ter hand worden genomen.

Bouterse noemde ook het breedbandinternetproject van Telesur dat met financiering van China wordt uitgevoerd. De president zei over criminaliteitsbestrijding dat het drugsprobleem een dreiging kan betekenen voor zowel de veiligheid als de ontwikkeling en het  welzijn van de natie en wordt aangepakt. Dit is een mondiaal veiligheidsvraagstuk, zei hij.

Door het grensoverschrijdend, interdepartementaal en sector-overstijgend karakter heeft de regering de coördinatie van de bestrijding van dit probleem gebracht naar het hoogste politieke niveau. "Het Nationaal Drugs Masterplan 2019-2023 is onlangs ondertekend. De regering onderstreept dat de uitvoering van dit multidisciplinair plan prioriteit geniet om zodoende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het volk te garanderen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina