Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Heel weinig over jeugdbeleid in jaarrede’

‘Heel weinig over jeugdbeleid in jaarrede’

05/10/2019 00:03 - Merredith Bruce

Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (rechts) mist cruciale punten jeugdbeleid in jaarrede.

Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (rechts) mist cruciale punten jeugdbeleid in jaarrede. Foto: dWT  

PARAMARIBO - “Ik heb de jaarrede gevolgd en uit mijn bezorgdheid om het feit dat er elke keer weer heel weinig wordt gesproken over het jeugdbeleid.” Dat stelt Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) over de uiteenzetting van president Desi Bouterse over het beleid voor het komend dienstjaar.

Hoewel het staatshoofd enkele zaken heeft genoemd die betrekking hebben op de ontwikkeling van jongeren, zijn volgens Koniki diverse cruciale punten niet aan de orde gekomen. "We hebben niet gehoord dat de president heeft gesproken over hoe hij onze jongeren een schooljaar zonder belemmering zal garanderen." Hij doelt op de protestactie van de Bond van Leraren, waardoor het onderwijsproces op de scholen niet is gegarandeerd. Koniki verwijst ook naar de frequente staking van schoolbusvervoerders.

De jeugdparlementsvoorzitter vindt verder dat het staatshoofd niet voldoende is ingegaan op het aspect van kwaliteitsonderwijs. In zijn rede noemt Bouterse onder meer het verder inzetten van ICT als een maatregel voor kwaliteit van het onderwijs. Hij zei ook dat de mogelijkheden worden bekeken voor e-education in alle delen van Suriname.

De NJP-voorman zegt dat kwaliteitsonderwijs veel meer inhoudt. "Er is niet gezegd hoe de regering inhoud en vorm gaat geven aan een veilige schoolomgeving en welke duurzame oplossingen er daarvoor zijn. Niet pas wanneer iets zich voordoet moet dit de aandacht krijgen."

Goede infrastructuur op scholen zoals goede sanitaire voorzieningen, vallen ook onder de noemer kwaliteit, stelt hij. De NJP-voorzitter verwijst met name naar scholen in het binnenland. Het jeugdparlement heeft enkele weken terug een adviesrapport aangeboden aan de minister van Onderwijs over vraagstukken die met het onderwijs te maken hebben. De leiding is voor maandag door het ministerie uitgenodigd voor een onderhoud hierover.

Ook over werkgelegenheid voor de jeugd is niets gezegd in de jaarrede. Koniki merkt op dat jongeren veelal geen werk kunnen vinden dat gekoppeld is aan hun studie. Hij mist ook het aspect van kinderarbeid. "Er is een actieplan uitbanning kinderarbeid ontwikkeld door het Ministerie van Arbeid, maar ik heb nog niet gehoord hoe het plan uitgevoerd zal worden, terwijl het heel belangrijk is en er veel geld en tijd in is gestopt." Het NJP is een van de groepen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit plan.

Een van de - volgens hem - weinige lichtpunten in de jaarrede, is het besluit van de regering om geen heffing van ouderbijdrage meer te laten plaatsvinden voor leerlingen van scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs op juniorenniveau. "Ik hoop dat men consistent blijft hierin."

Het jeugdparlement zal vandaag (zaterdag) tijdens een huishoudelijke vergadering verder ingaan op deze punten. De jeugdvertegenwoordigers komen na ruim acht maanden weer bijeen om te vergaderen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina