Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Meer aandacht kinderen met cerebrale parese

Aandacht neemt toe voor kinderen met cerebrale parese

07/10/2019 06:33 - Amanda Palis

Aandacht neemt toe voor kinderen met cerebrale parese

Kinderen met cerebrale parese konden zich zondag uitleven. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Ook kinderen met cerebrale parese moeten een sportieve leefstijl hebben. Dat dit mogelijk is bleek zondag tijdens een sportdag voor de doelgroep.

"We willen niet alleen ouders en sportinstructeurs bewustmaken dat kinderen met een beperking veel meer kunnen. Dat zij dit ook verlangen zie je aan de blije gezichten wanneer zij aan het sporten zijn", zegt de fysiotherapeut Eva Decaluwe. Zij is medeorganisator van de sportdag, die jaarlijks op 6 oktober wordt gehouden. Op die dag is er wereldwijd extra aandacht voor kinderen met deze aandoening. In Suriname zijn dat er naar schatting ongeveer driehonderd.

De hersenbeschadiging cerebrale parese is een van de meest voorkomende motorische aandoeningen bij kinderen. De kwaal kan zich al vóór, tijdens of na de geboorte ontwikkelen. "Ondanks dat ze het meest voorkomt, is deze aandoening ook het minst bekend en begrepen. Kinderen met cerebrale parese zijn daardoor ook nauwelijks of niet zichtbaar in de samenleving en worden vaak thuis gehouden door ouders of verzorgers, omdat deze vaak er vanuit gaan dat het kind toch niet veel kan", zegt Ruby Chin A Fat, fysiotherapeute die samen met Decaluwe de organisatie in handen heeft.

In Suriname worden er zeker twaalf kinderen per jaar geboren met cerebrale parese, weet Chin A Fat. "Het is daarom van belang dat wij meer voorlichting geven, zodat ouders vanaf het begin goed kunnen worden begeleid." Ook in de maatschappij is weinig bekend over de ziekte. "Praten over een kind met een beperking is nog steeds een taboe waarmee we leven in onze samenleving. Dit maakt dat veel ouders die een kind hebben met zo een aandoening niet weten bij welke instanties of organisaties zij terecht moeten."

Het initiatief van deze dag is genomen vanuit de Faculteit der Medische Wetenschappen, studierichting fysiotherapie. Kinderen met cerebrale parese worden voornamelijk onder begeleiding geplaatst van een fysiotherapeut, maar ook andere specialisten zoals logopedisten komen bij de zorg en begeleiding er aan te pas. Veel ouders zien zich volgens Chin A Fat gesteld voor een financiële uitdaging als het aankomt op (specialistische) behandeling voor hun kind dat met cerebrale parese leeft. "De verzekering dekt jaarlijks maar tien behandelingen en dat is bij lange na niet genoeg", zegt Chin A Fat. 

De sportdag was een vervolg van soortgelijke dagen voor kinderen van de Mytylschool. "We verwachten dat tussen veertig en tachtig kinderen zullen meedoen. Sinds de eerste keer dat deze dag werd georganiseerd in 2017 merken wij een toename van ouders die hun kinderen opgeven", vertelt Decaluwe. De kinderen mochten onder begeleiding van sportinstructeurs en andere vrijwilligers aan verschillende takken van sport meedoen zoals rolstoelbasketbal, rolstoeltennis en voetbal. Alle sporten zijn aangepast aan de mate van beperking van het kind.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina