Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Ambtenarenvraag

COLUMN: Ambtenarenvraag

07/10/2019 14:00 - Von Zeggen

COLUMN: Ambtenarenvraag

Giwani Zeggen  

Linksom of rechtsom zal een nieuwe regering een hervormingsplan moeten doorvoeren. Je mag het ook een andere naam geven: Structureel Aanpassingsprogramma (SAP), Bezuiningsplan 2020-2025, Surinaams Herstelprogramma, Home Grown IMF Herstructureringsplan of Bespaarprogramma 2030 Vision. Er zal gesneden moeten worden in de overheidsuitgaven.

En ook al vinden wij de langste en dikste goudader of de grootste oliereserve ter wereld, onze overheid is een waterhoofd dat dringend gezond gemaakt dient te worden. Ik denk dat dat iets is waar wij het met z'n allen over eens kunnen zijn. Teveel geld dat wordt uitgegeven aan subsidies, in welke vorm dan ook, en teveel geld dat gaat naar ambtenarensalarissen.

Als kiezer zou u in feite aan elke propagandist van elke partij de vraag moeten stellen: "Hoeveel gaat het mij kosten?" Dat is waar de komende verkiezingen en de komende regeertermijn om zullen draaien. En laat niemand u vertellen dat het anders zal zijn. Als u mij niet gelooft, zullen wij de discussie voeren na 1 oktober 2020, wanneer de president voor de periode 2020-2025 zijn eerste jaarrede heeft gehouden en een uiteenzetting heeft gegeven van de plannen voor het dienstjaar 2021.

En of die president nou Santokhi, Rusland, Bouterse, Alfaisi, Hok, Neus, Hofwijks, Castelen, Brunswijk, Del Castillo, Reyme of Somohardjo heet, het verschil zal zitten in de naam die het staatshoofd aan het programma zal geven. Ik kijk vooral uit naar de partij die ons gaat vertellen hoe zij de overheid gaat saneren. Bijna twee miljard Surinaamse dollar aan salarissen en pensioenen (of zitten die er niet bij?) elk jaar, is niet vol te houden.

Nu wens ik voor niemand de dood, dus ik zal niet voorstellen dat wij wachten op een inkrimping van de groep gepensioneerden. Ongeacht of ze nou wel of niet hebben gewerkt voor het geld dat ze elke maand ontvangen. Wij kunnen hen het immers niet aanrekenen dat ze ooit ambtenaar zijn geworden. Er zijn namelijk mensen geweest die ze hebben gemaakt tot ambtenaar, terwijl ze wisten dat ze niemand daarmee een dienst bewezen, ook de benoemde personen niet.

Een nieuwe regering zou twee dingen moeten doen. Allereerst een inventarisatie maken van alle bureauambtenaren en adviseurs. Hoeveel hebben wij er nou exact en welk deel daarvan is overbodig (vanwege het ontbreken van de juiste competenties) en welk deel voert om politieke redenen (gewijzigde beleidsinzichten) geen klap uit omdat ze thuis zijn gezet.

Ten tweede moet er wettelijk, voor een periode van vijf jaar, een personeelsstop worden afgekondigd door De Nationale Assemblee. Indien er iemand nodig is, hoger kader, vanwege specifieke kwaliteiten, moet daarvoor ontheffing worden gevraagd aan De Nationale Assemblee, indien er niemand is in de groep thuisgezette ambtenaren. Lager kader hebben wij in overvloed.

Dat deel dat overbodig is, vanwege het ontbreken van de competenties, kan een aantal opties worden geboden. Met behoud van salaris krijgen ze vijf jaar vrij van dienst om zelf een onderneming te starten, of een opleiding af te ronden en daarna buiten de overheid een werkgever te vinden. Je kunt het bedrijfsleven (startende ondernemers) voorstellen ambtenaren die dat willen over te nemen.

Om het aantrekkelijk te maken voor zowel het bedrijf als de ambtenaar, wordt het salaris met een bepaald percentage, bijvoorbeeld 25 procent, verhoogd. Van het nieuwe salaris betaalt de overheid 70 procent en de werkgever 30 procent voor de eerste vijf jaar. Natuurlijk tekenen ze een overeenkomst, waarbij ze na vijf jaar vrijwillig ontslag nemen bij de overheid.

De groep overbodige ambtenaren, van vijftig jaar en ouder, het mag van mij ook vijfenveertig jaar zijn, bied je de mogelijkheid om, ongeacht het aantal dienstjaren, direct met vervroegd pensioen te gaan. In ruil daarvoor krijgen ze een volwaardig pensioen. Het zal de overheid duizenden Surinaamse dollars op jaarbasis schelen.

Er zullen ongetwijfeld haken en ogen zitten aan het bovengenoemde. Een column is dan ook tekort voor een in detail uitgewerkt voorstel. Wat ik wel weet is, dat er ook hardere maatregelen mogelijk zijn, die minder gunstig zijn voor de overtollige ambtenaren. De voorstellen zijn dan ook bedacht met als kernwoorden 'redelijkheid' en 'billijkheid'. Het antwoord is aan de politiek, maar u moet het ze vragen!

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina