Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Geldgebrek nekt suïcidepreventieplan

Nieuwe poging om nationaal suïcidepreventieplan te schrijven

08/10/2019 00:00 - Amanda Palis

Nieuwe poging om nationaal suïcidepreventieplan te schrijven

Professor Albert van Hemert werd speciaal gehaald voor het congres. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - “Er was al een plan opgesteld, maar helaas moeten wij concluderen dat er heel weinig van het Nationaal Suïcidepreventie- en Interventieplan 2016-2020 is gerealiseerd”, erkent PCS-directeur Raj Jadnanasing. Hij sprak maandag tijdens de Suïcidepreventieconferentie in de Ballroom van Hotel Torarica.

Het preventieplan was samengesteld door het wetenschappelijk suïcidepreventiecomité. De onvolledige uitvoering komt volgens Jadnanansing door het uitblijven van de financiële middelen. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid gaf in zijn toespraak aan dat dit zal worden rechtgetrokken.

"Gezien de complexiteit van het suïcidevraagstuk beseft het ministerie meer dan ooit dat het ontwikkelen en het uitvoeren van een effectief suïcidepreventieplan niet iets is dat Volksgezondheid alleen aankan. Wij hebben in onze begroting van 2020 suïcidepreventiebeleid meegenomen. Hiermee committeren wij ons als overheid eraan om samen met verschillende stakeholders te werken aan dit vraagstuk", aldus Elias.

Hij beschouwt het plan 2016-2020 als basis voor het nieuwe plan 2020-2024, dat nog moet worden gemaakt. Het formuleren van het nieuwe plan is één van de doelstellingen van de conferentie. Vicepresident Ashwin Adhin onderstreepte de verplichting van de regering om zelfdoding in Suriname te verminderen. "Met de aanname van het nationaal Mental Health Plan 2015-2020 heeft de regering zich gecommitteerd aan het bevorderen van de geestelijke gezondheid. Het suïcidevraagstuk is één van de grootste zorgpunten van de regering", zei Adhin in zijn toespraak. 

Het congres is georganiseerd in verband met Wereld Suïcidedag die donderdag wordt herdacht. Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft een voortrekkersrol bij de ondersteuning van de Wereld- en Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (WHO/Paho). "Samenwerken ter voorkoming van suïcide is van essentieel belang. Wereldwijd worden er ongeveer achthonderdduizend suïcidegevallen per jaar geregistreerd. Dat wil zeggen dat er om de veertig seconde een persoon door zelfdoding komt te overlijden. Er zijn tal van factoren die bijdragen aan dit sociaal-maatschappelijk vraagstuk", benadrukte Yitades Gebre.

De Paho-landenvertegenwoordiger voor Suriname sprak bij de opening van het congres. "Het nauwelijks of onvoldoende toegang hebben tot geestelijke gezondheidsdienstverlening is daar één van. Maar het is niet alleen de taak van de overheid om zich hierover te buigen", gaf Gebre mee.

Wereldwijd behoort zelfdoding tot de top drie doodsoorzaken. Suriname staat volgens gebrekkige data aan top met 26 suïcidegevallen op 100.000 inwoners. Wereldwijd is het aantal zestien op 100.000 inwoners. "Het is dus zeker van belang dat wij als gemeenschap preventiebeleid formuleren voor suïcide", zei Rudi Dwarkasing, psychiater verbonden aan het PCS. Hij hield een presentatie met belangrijke data en cijfers die moeten bijdragen aan het vormen van het nieuwe plan.

Uit de presentatie kan worden geconcludeerd dat suïcidegevallen vrij hoog voorkomen onder mannen, terwijl bij vrouwen juist pogingen daartoe het meeste voorkomt. "Uit data verzameld van suïcidepogingen geregistreerd door de Spoedeisende Hulp blijkt dat er van 2008 tot en met 2015 rond de zeshonderd gevallen zijn vastgelegd. Vanaf 2016 tot en met 2018 ligt dit rond de vijfhonderd", zei Dwarkasing. Er is geen onderscheid gemaakt tussen suïcidegevallen die meer dan één keer zijn aangemeld.

Het innemen van chemicaliën wordt het vaakst toegepast bij zelfdoding. "Met het moeilijk toegankelijk maken van deze landbouwmiddelen kan zelfdoding worden voorkomen", luidde één van de aanbevelingen van professor Albert van Hemert, epidemioloog en psychiater verbonden aan de Universiteit Leiden in Nederland.

Vanwege zijn achtergrond werd hij als één van de sprekers uitgenodigd door PCS. "In Singapore was het gebruik van landbouwchemicaliën ook één van de voornaamste manieren. Het moeilijk toegankelijk maken van deze middelen heeft de cijfers met ongeveer 70 procent verlaagd. Ik heb er alle geloof in dat het ook voor Suriname zal slagen", aldus Van Hemert.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina