Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Nodeloos

COLUMN: Nodeloos

09/10/2019 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Nodeloos

Ivan Cairo  

Het was onontkoombaar. Het gedoe van de Bond van Leraren (BvL) waarbij jaar in, jaar uit rommel wordt gemaakt waardoor geen enkel schooljaar in het middelbaar onderwijs een vlotte start heeft, moest een keertje ophouden. Elk jaar weer dat geklets en die pesterij. Eerst met Valies en nu dacht Mangre die onhebbelijke traditie in haar eerste jaar als BvL-voorzitter eventjes te kunnen voortzetten. Niet dus, want de kortgedingrechter had gisteren een duidelijk antwoord: “Zeur niet en ga werken!”

De actie was nodeloos en onrechtmatig, en leraren gaan nu met de staart tussen de benen aan het werk. Constant heeft de BvL-top het met de brede kant van de mond erover dat hun acties erop gericht zou zijn het onderwijs te verbeteren en dat in het belang van het onderwijs en de leerling wordt gehandeld. Echter zijn vrijwel alle acties juist in het nadeel van het onderwijs en de leerling: het leerproces wordt gefrustreerd, onderbroken - soms langdurig - en kinderen worden in het natraject volgepompt met leerstof om verloren uren in te kunnen halen.

De dooddoener die steeds langskomt, 'ook stakende leerkrachten zijn ouders en hebben schoolgaande kinderen die ook gedupeerd worden' mag voor mij in de goot. Als jij als leerkracht niet wilt dat je kinderen onderwijs genieten, houdt ze thuis, maar dupeer andermans kinderen niet om elk wissewasje. Leg wat mij betreft als BvL, die zo begaan is met het lot van leerkrachten en leerlingen, samen met andere onderwijsbonden het totaal onderwijs landelijk plat en eis dat alle scholen in het hele land - ook in de verre gebieden - op 1 oktober starten.

Eis dat schoollokalen en -toiletten er niet uitzien als varkenshokken. Dat schoolmeubilair in goede staat is of wordt gebracht. Sla met de vuist op tafel dat boeken waar onze grootouders les uit hebben gekregen en er nu als vodjes uitzien, waarvan geen enkele lijm de pagina's nog bijeen kan houden, worden vervangen. Eis van de Staat dat op alle scholen gekwalificeerde onderwijzers voor de klas worden geplaatst. Staak om van de overheid af te dwingen dat een zodanig beleid wordt gevoerd dat schoolvervoer niet meerdere keren per jaar wordt onderbroken, omdat vervoerders niet worden betaald.

Houd wat mij betreft twee of zelfs drie maanden - misschien zelfs langer als het moet - protestacties om gedaan te krijgen dat alle randvoorwaarden voor goed onderwijs (inclusief behoorlijke salarissen) door de regering in orde worden gemaakt. Dan kom ik als ouder van een schoolgaand kind in de voorlinie meelopen bij die acties. Dan kan ik mijn kind uitleggen dat het schooljaar waarschijnlijk verloren is, maar dat de rest van haar periode in de schoolbanken en die van andere kinderen zonder noemenswaardige problemen zal verlopen.

Ik kan haar ook uitleggen dat het beste wat we aan leraren in het land hebben voor de klassen staat, dat ze in een beter milieu onderwijs zal genieten dan ik en Mangre ooit hebben meegemaakt. Maar kom ons niet vervelen en frustreren met acties, omdat deze of gene BvL'er niet benoemd is als directeur. Dit soort kwesties kunnen zonder werkneerlegging worden aangepakt. Als organisatie verspeel je, denk ik, nodeloos krediet, en je wint zo geen sympathie en ondersteuning van de samenleving. Zeker niet van ouders met schoolgaande kinderen.

Zonder inhoudelijk in te gaan op de materie of de reden van de jongste werkneerlegging door leraren bij het middelbaar onderwijs, vraag ik me af waarom onmiddellijk naar het uiterste middel van staking is gegrepen door BvL. Was het powerplay? In deze specifieke case rijzen bij mij talrijke vragen. Wat blijft nog over aan pressiemiddel als de druk van het uiterste middel geen soelaas biedt, want er is te snel daarnaar gegrepen? Geweld? Wie neemt onderwijsgevenden in dienst? Wie stelt directeuren van onderwijsinstellingen van de overheid aan? De minister van Onderwijs of de voorzitter van de BvL?

De vraag rijst ook of er verwachtingen waren gewekt bij de onderdirecteuren die hebben gereflecteerd om als directeur benoemd te worden. Is aan hun een harde toezegging gedaan door het ministerie dat ze benoemd zouden worden en is dat vervolgens niet doorgegaan? Zijn ze geschaad in hun rechtspositie? Krijgen ze minder salaris dan voorheen omdat ze (nog) geen directeur zijn geworden? Hopelijk komen er antwoorden op deze vragen.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina