Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Conceptwet grondrechten binnenland bij de overheid

Conceptwet grondrechten binnenland bij de overheid

09/10/2019 19:45 - Wilfred Leeuwin

Wensley Misiedjan, de trekker van het managementteam dat is belast met het grondenrechtenvraagstuk, geeft uitleg hierover tijdens een informatiebijeenkomst van de BEP.

Wensley Misiedjan, de trekker van het managementteam dat is belast met het grondenrechtenvraagstuk, geeft uitleg hierover tijdens een informatiebijeenkomst van de BEP. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Inheemsen en tribale volken krijgen, althans volgens de conceptwet die nu bij de regering ligt, eindelijk rechten op hun traditionele leef- en woongebieden. Aan deze conceptwet kunnen individuen geen rechten ontlenen om grond te verhandelen of als onderpand te geven.

In de conceptwet worden grondenrechten alsvolgt omschreven: "De inheemse en de tribale volken hebben collectieve eigendomsrechten op hun traditionele leef- en woongebieden en de daarin voorkomende natuurlijke hulpbronnen die ze traditioneel in gebruik hebben. Deze rechten worden in deze wet nader vastgelegd".

De conceptwet is dinsdagavond gepresenteerd door de politieke organisatie en coalitiepartij BEP tijdens een ontmoeting met de achterban in het partijcentrum aan de Nieuw Weergevondenweg. De conceptwet die nu naar de Staatsraad gaat om te worden voorzien van op- en aanmerkingen en daarna naar de president, heeft opmerkelijke regelingen.

Het zal aan De Nationale Assemblee liggen om het concept mogelijk aan te passen, te wijzigen, te verwerpen of in het beste geval tot wet te verheffen. Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname krijgt het traditioneel gezag van inheemsen en tribale volken een wettelijk kader. De wet heeft duidelijke definities vastgesteld voor begrippen als tribale, inheemse en dorpsgemeenschappen, traditioneel gezag, dorpsbestuur en andere begrippen die bij de Grondenrechten belangrijk zijn.

Het belangrijkste en meest spraakmakende in deze wet is dat alle huidige en toekomstige rechten die bedrijven, personen en multinationals hebben op de gronden van de inheemsen en tribale volken komen te vervallen. Er zal dan, bijvoorbeeld in het geval van Iamgold waarvan het concessiegebied valt in het gebied van de tribale en Inheemsen, dan ook opnieuw onderhandeld moeten worden.

De wet zoals die nu in concept is, schrijft voor dat de gemeenschappen recht hebben op een wezenlijk en eerlijk aandeel van de opbrengsten van de natuurlijke hulpbronnen die in hun grondgebied voorkomen. De presentatie bij de Bep is verzorgd door Wensley Misiedjan, voorzitter van het managementteam van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Hij wijst erop dat de wet geen terugwerkende kracht heeft en Iamgold niet in het nadeel zal plaatsen om de gemeenschappen te vergoeden voor de periode waarin het bedrijf in hun gebieden actief is.

De wet regelt naast in het algemeen het grondenrechtenvraagstuk en de positie van het traditioneel gezag ook de exacte demarcatie van de gebieden. In de wet is nu al een opsomming gemaakt van deze gebieden, waarvan sommige nog in kaart gebracht moeten worden. Daarnaast regelt de wet ook nog het prinicipe van free, prior and informed consent (FPIC). Dit is een model met voorwaarden voor alles en iedereen die in de afgebakende gebieden economische activiteiten wil ontplooien. FPIC regelt bijvoorbeeld op welke manier het traditioneel gezag met behoud van de in deze wet genoemde rechten betrokken moet worden bij de onderhandelingen met relevante actoren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina