Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Osav bemiddelt in actie milieu-inspecteurs

Osav bemiddelt in actie milieu-inspecteurs

12/10/2019 06:28 - Merredith Bruce

Enkele milieu-inspecteurs van het BOG op het terrein. De Bond Inspecteurs Milieu-Inspectie die bij deze organisatie is aangesloten, is al iets langer dan een week in actie in verband met een uit te voeren wensenpakket.

Enkele milieu-inspecteurs van het BOG op het terrein. De Bond Inspecteurs Milieu-Inspectie die bij deze organisatie is aangesloten, is al iets langer dan een week in actie in verband met een uit te voeren wensenpakket. Foto: Merredith Bruce  

PARAMARIBO - De Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (Osav) heeft bemiddeld in de actie van milieu-inspecteurs bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. De Bond Inspecteurs Milieu-Inspectie (Bimi) die bij deze organisatie is aangesloten, is al iets langer dan een week in actie in verband met een uit te voeren wensenpakket.

De Osav heeft dinsdag, vertegenwoordigd door voorzitter Sonny Chotkan en secretaris Michael Sallons, een gesprek gehad met minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Sallons legt uit dat elke bond die aangesloten is bij Osav autonoom is. Pas als dat uitdrukkelijk wordt gevraagd, komt de Osav in. De organisatie heeft echter uit eigen initiatief besloten om een gesprek aan te gaan met Elias.

Doorslaggevend hiervoor was toen de organisatie via de media vernam dat de minister de Bimi naar de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heef verwezen, voor verdere onderhandeling over het wensenpakket. "Wij wilden van de minister duidelijkheid hierover, want dat kan niet, omdat de bond geen lid is van de CLO."

Volgens Sallons heeft Elias echter aangegeven dat hij de bond slechts voor onderhandelingen over loonsverhoging naar de CLO heeft verwezen, en niet voor het totale wensenpakket. Sallons zegt dat de zaak hiermee duidelijker is geworden voor de Osav. Hij legt uit dat onderhandelingen over loonsverhogingen voor ambtenaren als het ware een 'verworven recht' is geworden van de CLO, hoewel er ook andere ambtenarenbonden zijn.

"Het is altijd zo geaccepteerd, dus kun je vandaag niet zeggen dat je als bond niet meegaat hiermee. De laatste loonsverhoging was door tussenkomst van de CLO en Bimi is er toen niet tegenin gegaan. Ze hebben het aangenomen. Waar de Osav wel op heeft aangedrongen bij de minister, is om voor wat betreft de andere punten uit het wensenpakket in onderhandeling te treden met de Bimi. De minister heeft beloofd om de bond volgende week te ontvangen.

Sallons benadrukt dat Osav de actie niet heeft overgenomen, maar slechts heeft bemiddeld toen ze vernam dat de Bimi naar de CLO is verwezen. "Wij volgen de zaak wel verder." Er is dinsdag, na het gesprek met Elias, ook een gesprek geweest met DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid in DNA, Jennifer Vreedzaam. Zowel Osav als Bimi was hierbij vertegenwoordigd. Sallons verwacht dat de rust spoedig zal wederkeren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina