Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Computers stakend Glis-personeel geblokkeerd

Computers stakend Glis-personeel geblokkeerd

13/10/2019 06:53 - Naomi Hoever

Computers stakend Glis-personeel geblokkeerd

De dienstverlening bij MI-Glis wordt volgens de directeur op zeer korte termijn weer op niveau gebracht. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Silvano Tjong-Ahin, directeur van het Managementinstituut Glis (MI-Glis), heeft de werkcomputers van het stakend personeel laten blokkeren. Ook is hij van plan om de 'dienstweigeraars' de laan uit te sturen.

"We hebben alle recht om de mensen te ontslaan, omdat het gaat om een onrechtmatige staking. Het gaat om dienstweigering", benadrukt Tjong-Ahin in gesprek met de Ware Tijd. Ondanks de leiding van het instituut de mensen meerdere keren heeft aangeschreven om het werk te hervatten, weigeren ze hieraan gevolg te geven.

Hij blijft er ook bij dat er geen sprake kan zijn van een personeelsbond als die niet conform de wettelijke regels is opgericht. "De oprichting moet plaatsvinden in een algemene ledenvergadering en we willen statuten van de bond zien", aldus Tjong-Ahin. "Ook kunnen we onmogelijk om de tafel gaan met een bond die begint met een staking."

Hij hoopt dat de stakende medewerkers van gedachten veranderen, waardoor de leiding geen verregaande maatregelen hoeft te nemen. Tjong-Ahin heeft geen goed woord over voor Ronald Hooghart die aangeeft voorzitter te zijn van de bond bij het MI-Glis. "Hij stort de mensen in een avontuur. Laat de bond dan de mensen uitbetalen."

De directeur zegt dat de vakbondsman aangeeft dat hij de mensen bedreigt. Ook heeft Hooghart hem een dictator genoemd. "Hooghart zegt dat 45 mensen achter de bond staan, maar hij wordt nu slechts door een groep van dertien mensen ondersteund", schimpt de MI-Glis-directeur. De Ware Tijd heeft getracht wederhoor van Hooghart te verkrijgen, maar de pogingen daartoe bleven vruchteloos.

Een deel van het stakend personeel voelt zich bedreigd. "Wij kunnen niet werken omdat onze computers zijn afgesloten vanaf wij in beraad zijn. De computers van de collega's die zich uit het beraad hebben getrokken, zijn weer geactiveerd", vertelt een personeelslid dat uit vrees voor rancune anoniem wil blijven.

Volgens de werknemer heeft de bond in juni - na de algemene ledenvergadering - een brief gestuurd naar de directeur om ontvangen te worden voor kennismaking. Dat werd geweigerd. "U begrijpt dat als werknemers, die bereid zijn hun arbeid te verrichten, op één of andere dag thuis worden gezet zonder reden, de vakorganisatie dat niet zal accepteren."

Ongeveer 45 personeelsleden waren in beraad. Uit broodvrees heeft ongeveer de helft zijn werktaken weer opgepakt. De andere 25 werknemers strijden door. Zij hebben brieven ontvangen waarin staat dat het principe 'no work no pay' zal worden toegepast. DWT verneemt dat werknemers individueel zijn benaderd om aan te geven of ze in beraad zijn of niet.

De redactie heeft enkele brieven ingezien waarin Tjong-Ahin werknemers aangeeft dat omdat ze geen gevolg hebben gegeven aan de aanzegging om het werk te hervatten, ze zich schuldig maken aan "ongegronde werkweigering" en "plichtsverzuim". De aangeschreven personen moeten zich binnen 48 uur verweren. "We doen nogmaals een beroep op u om de rust binnen het instituut te bewaren."

Een medewerker die vrijdag naar China zou vertrekken voor het seminar 'Geographic Information Science for Developing Countries' is niet meer afgereisd. Het bedrijf had beloofd garant voor de persoon te staan, wat in eerste instantie ook gebeurde. Echter, Tjong-Ahin heeft brieven gestuurd naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de ambassade van China dat de reis is afgelast.

In de brief aan de werknemer staat onder meer: "U maakt zich schuldig aan ongegronde werkweigering en plichtsverzuim waardoor wij genoodzaakt zijn om onze ondersteuning aan u voor het bijwonen van een conferentie in China in te trekken. U bent uiteraard vrij om de conferentie op eigen verantwoordelijkheid bij te wonen", wordt het personeelslid voorgehouden.

De anonieme bron, die de informatie met dWT heeft gedeeld, zegt dat de mensen zich beraden over het gedrag van de directeur. "Wij zien dat materiële en immateriële schade wordt berokkend aan mensen. Zaken gaan niet goed in het instituut en dat weet iedereen. Ook zij die niet in beraad zijn."

Tjong-Ahin die zegt dat er maandag een vierde brief wordt gestuurd naar het stakend personeel, geeft aan dat om de dienstverlening weer optimaal te garanderen, het werk wordt gedaan door personeelsleden van andere afdelingen. Verder zijn er drie nieuwe krachten aangetrokken. "Op zeer korte termijn zullen we de dienstverlening weer op niveau brengen. De achterstanden zijn ingelopen door overwerk tijdens de vrije dagen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina