Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Erkenning rechten alleen met mensenrechtenregiem

Zonder mensenrechtenregiem geen erkenning inheemse en tribale rechten

14/10/2019 20:34

Zonder mensenrechtenregiem geen erkenning inheemse en tribale rechten

 

PARAMARIBO - Zolang er in Suriname geen echt mensenrechtenregiem komt, zal de erkenning van de mensenrechten van tribale volken en inheemsen niet tot zijn recht komen. Dit regiem zal volledig moeten worden ingesteld zoals dat is voorgeschreven door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens.

Tot deze conclusie komt de juriste Patricia Meulenhof, docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij verwijst hiermee naar wat het hof zelf zegt in drie vonnissen tegen Suriname, over de rechten van inheemsen en tribale volken. Het gaat om de vonnissen in de Saamaka-, Moiwana- en de Kaliña en Lokonozaak. Het hof concludeert dat de belangen van deze gemeenschappen in het bestaande rechtssysteem en de Surinaamse wet niet goed zijn beschermd. 

Meulenhof heeft vrijdagavond in Tori Oso een lezing gehouden over de rechten van inheemsen en marrons in relatie tot goudwinning in Suriname. Volgens haar is voldoende de basis gelegd voor een mensenrechtenregiem in verschillende internationale verdragen, zoals het Internationaal Mensenrechtenverdrag, het nationaal en internationaal gewoonterecht, verdragen met marrons en inheemsen, de wet Bescherming Bosgebieden en internationale jurisprudentie.

Een dergelijke regiem heeft volgens de juriste kenmerken die passen in het nationale rechtssysteem, waarbij de werkingssfeer beperkt blijft tot de belanghebbenden. Inheemsen en tribale volken dus. Deze rechten zijn volledig gebaseerd op tradities. Die moeten achterhaald worden om te weten wat de rechten precies zijn. "Omdat de tradities bij de gemeenschappen zelf bekend zijn, maakt dat de zaak complex. De rechten zijn niet dezelfde rechtsconcepten die het westerse recht kent; ze hebben autonome kenmerken."

De overheid heeft bij het creëren van een mensenrechtenregiem een belangrijke rol als het gaat om het concipiëren van een kaderwet en uitvoeringswetten voor de rechten van inheemsen en marrons, aldus Meulenhof. Zij zegt dat een tijdspad ingesteld moet worden om samen met de doelgroepen zaken uit te voeren, waarvoor de overheid geld moet geven. De doelgroepen zullen het zelfbeschikkingsrecht moeten hebben. Dit is een autonoom beginsel.

Meulenhof vraagt zich af in hoeverre de inheemsen en marrons zich bewust zijn van zelfbeschikking en autonomie en of dat ergens is omschreven en gedefinieerd. Dit vraagstuk heeft na de lezing gezorgd voor uiteenlopende opvattingen, waarbij oud-minister Martin Misiedjan, zelf een marron, de opmerking maakte dat het huidige traditioneel gezag niet in staat is de doelgroepen naar hogere ontwikkelingsniveaus te brengen, omdat het blootgesteld is aan invloeden waar het weinig of niets aan kan doen.

Meulenhof heeft, reagerend op de onlangs in concept uitgebrachte Wet Grondenrechten, opgemerkt dat deze conceptwet een goede basis legt. Zij maakte wel scherp duidelijk dat dit concept veel tekortkomingen heeft. Dat het ontwerp er nu ligt, is volgens haar het resultaat van een proces dat lang geleden is begonnen bij de overheid.

Bij de discussie heeft deze wet ook gezorgd voor opvattingen die duidelijk maken dat de wet nog een lange weg heeft te gaan voordat deze uiteindelijk voldoet aan de internationale normen voor grondenrechten. Het aspect van wel of geen collectieve grondenrechten, maar ook individuele en de niet terugwerkende kracht van deze wet, als het gaat om vervallen rechten van niet tot de doelgroep behorende personen en instanties, hebben voor discussies gezorgd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina