Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Rukwindbestendig

COMMENTAAR: Rukwindbestendig

15/10/2019 12:00

COMMENTAAR: Rukwinden bestendig

 

PARAMARIBO HEEFT TE maken gehad met weer eens zware regens en rukwinden en dat wegens een storing in de atmosfeer. Het betreft hier een storing in de droge tijd, maar het is volgens de meteorologische dienst een misvatting dat er in de droge tijd geen regenbuien zijn.

Maar juist omdat het dus geen abnormaliteit is, is het wel opvallend hoe snel de verschillende straten compleet blank stonden. Hoewel de hoeveelheid regen natuurlijk meer dan normaal was, mag wel de vraag worden gesteld hoe goed we voorbereid zijn op de regentijd die aankomende is.

De autoriteiten zouden deze storing als testcase moeten gebruiken om aan te tonen dat het land kennelijk niet gereed is. Immers, indien alle lozingen zijn opgehaald en alles schoongemaakt is in de afgelopen droge tijd, zou de impact van deze storing niet zo groot zijn.

Suriname is trouwens één van de landen die de grootste kans loopt de negatieve effecten van klimaatverandering aan den lijve te ondervinden. Het is voorspeld dat meer regen, meer rukwinden en de stijgende zeespiegel ons daardoor steeds vaker parten zullen spelen. Het is daarom nodig om op een meer duurzame manier dit vraagstuk aan te pakken.

Een van de maatregelen die niet zo lang geleden is getroffen is dat verkavelaars verplicht zijn een deel van hun te verkavelen terrein vrij te laten voor wateropslag. Dat is een goede aanzet. Toch moet met bewoners die in Noord wonen het gebied dat volgens experts het meest getroffen zal worden bij klimaatverandering nagegaan worden wat alvast kan worden gedaan om eigendommen te beschermen.

Het is trouwens ook tijd dat het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) een voornamere rol inneemt bij de voorkoming of in ieder geval minimalisering van de gevolgen van wateroverlast door een oprukkende zeespiegel, hevige regenval en/of rukwinden. Daarbij valt vooral te denken aan nieuwe en aangepaste bouwvoorschriften. Het komt heel vaak voor dat daken van woningen wegwaaien, wat een van de grootste kostenposten oplevert. Have en goed raken daardoor beschadigd.

Indien niet het NCCR de verantwoordelijke instantie is, zou de regering wel moeten kijken welk instituut het beste geschikt zou zijn om met aannemers te praten over een nieuwe meer rukwinden bestendige manier van bouwen. Dit is slechts een van de zaken waarop zou moeten worden ingespeeld.

Er is nog veel meer waar aan gedacht zou moeten worden, bijvoorbeeld Openbaar Groen inzetten om landelijk na te gaan welke bomen hol en rot zijn van binnen en zouden kunnen omvallen bij rukwinden. Een meer preventieve beleidsmatige aanpak is in ieder geval broodnodig.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina